Đồng vợ, đồng chồng nhưng đừng... đồng phạm!

Đồng vợ, đồng chồng nhưng đừng... đồng phạm!

Trong đời sống hôn nhân, thuận vợ thuận chồng là điều tốt, nhưng chỉ đúng đối với những việc làm hay, ý...