Giám định vụ sạt kè ta-luy làm ba người chết ở Lào Cai

Lào Cai: Sạt lở đất, 4 người thương vong

Lào Cai: Sạt lở đất, 4 người thương vong

Vụ sạt lở taluy ở Lào Cai khiến 3 người tử vong: Làm kè chống sạt lở thì bị tai nạn

Vụ sạt lở taluy ở Lào Cai khiến 3 người tử vong: Làm kè chống sạt lở thì bị tai nạn

Sạt lở đất vùi lấp 4 công nhân, 3 người đã tử vong

Sạt lở đất vùi lấp 4 công nhân, 3 người đã tử vong

Danh tính nạn nhân vụ sạt lở nghiêm trọng tại Lào Cai

Danh tính nạn nhân vụ sạt lở nghiêm trọng tại Lào Cai

Sạt lở đất khiến 3 người tử vong

Sạt lở đất khiến 3 người tử vong

Sập đất làm ba người chết ở thành phố Lào Cai

Sập đất làm ba người chết ở thành phố Lào Cai

Lào Cai: Sạt lở kè nghiêm trọng, 3 người tử vong

Lào Cai: Sạt lở kè nghiêm trọng, 3 người tử vong

Xác định danh tính nạn nhân tử vong do sạt lở đất ở Lào Cai, có 2 người là vợ chồng

Xác định danh tính nạn nhân tử vong do sạt lở đất ở Lào Cai, có 2 người là vợ chồng

Vụ sạt lở đất, 3 người chết ở Lào Cai: Xác định danh tính nạn nhân

Vụ sạt lở đất, 3 người chết ở Lào Cai: Xác định danh tính nạn nhân

Sạt lở khi đang xây kè chống sạt lở, 3 người tử vong

Sạt lở khi đang xây kè chống sạt lở, 3 người tử vong

Danh tính 4 nạn nhân thương vong vụ sạt lở đất ở Lào Cai

Danh tính 4 nạn nhân thương vong vụ sạt lở đất ở Lào Cai

Danh tính các nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở taluy ở Lào Cai

Danh tính các nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở taluy ở Lào Cai

Hai vợ chồng tử vong trong vụ sạt lở ta luy ở Lào Cai

Hai vợ chồng tử vong trong vụ sạt lở ta luy ở Lào Cai

Sạt lở đất vùi lấp 4 người, 3 người chết ở Lào Cai

Sạt lở đất vùi lấp 4 người, 3 người chết ở Lào Cai

Sạt lở đất nghiêm trọng ở Lào Cai, đôi vợ chồng chết thảm

Sạt lở đất nghiêm trọng ở Lào Cai, đôi vợ chồng chết thảm

Sập đất làm ba người chết tại Lào Cai

Sập taluy khi đào móng nhà, 3 người thiệt mạng: Hai vợ chồng cùng bị vùi lấp dưới núi đất

Sập taluy khi đào móng nhà, 3 người thiệt mạng: Hai vợ chồng cùng bị vùi lấp dưới núi đất

Xác định danh tính nạn nhân trong vụ sát lở đất ở Lào Cai

Xác định danh tính nạn nhân trong vụ sát lở đất ở Lào Cai

Thi công bờ kè tại Lào Cai, 4 người thương vong ​

Thi công bờ kè tại Lào Cai, 4 người thương vong ​

Lào Cai: Sạt lở đất trong khi xây bờ kè, 4 người bị vùi lấp

Lào Cai: Sạt lở đất trong khi xây bờ kè, 4 người bị vùi lấp

Sập đất làm ba người chết tại Lào Cai

Sập đất làm ba người chết tại Lào Cai