Cây sanh thế lạ, 2 tỷ đồng chưa bán; Thu bộn nhờ 'ăn theo' hội nghị thượng đỉnh

Cây sanh thế lạ, 2 tỷ đồng chưa bán; Thu bộn nhờ 'ăn theo' hội nghị thượng đỉnh

Hàng bún đậu cũng lên Facebook quảng bá ăn theo hội nghị Mỹ - Triều

Hàng bún đậu cũng lên Facebook quảng bá ăn theo hội nghị Mỹ - Triều

Hàng bánh cuốn, quán nước... thu bộn nhờ 'ăn theo' Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Hàng bánh cuốn, quán nước... thu bộn nhờ 'ăn theo' Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Hot: Nhiều dịch vụ ăn theo đắt khách trước hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Hot: Nhiều dịch vụ ăn theo đắt khách trước hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Những dịch vụ 0 đồng chào đón hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Những dịch vụ 0 đồng chào đón hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Hàng loạt dịch vụ 'ăn theo' Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Hàng loạt dịch vụ 'ăn theo' Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Muôn kiểu chào đón thượng đỉnh Mỹ - Triều trên MXH

Muôn kiểu chào đón thượng đỉnh Mỹ - Triều trên MXH

Nở rộ dịch vụ 'ăn theo' cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều

Nở rộ dịch vụ 'ăn theo' cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều

Nhà hàng Hà Nội tung chiêu quảng cáo 'ăn theo' thượng đỉnh Mỹ - Triều

Nhà hàng Hà Nội tung chiêu quảng cáo 'ăn theo' thượng đỉnh Mỹ - Triều

Độc đáo nhiều dịch vụ 'ăn theo' Thượng đỉnh Mỹ-Triều

Độc đáo nhiều dịch vụ 'ăn theo' Thượng đỉnh Mỹ-Triều

Người Việt nhanh tay hốt bạc nhờ ăn theo thượng đỉnh Mỹ-Triều

Người Việt nhanh tay hốt bạc nhờ ăn theo thượng đỉnh Mỹ-Triều