Đâm chết bạn nhậu, lãnh 15 năm tù

Đâm chết bạn nhậu, lãnh 15 năm tù

Giết bạn nhậu vì cho rằng bị ép uống nhiều rượu

Giết bạn nhậu vì cho rằng bị ép uống nhiều rượu

Tạm giữ kẻ bị mời rượu nhiều lần, bực mình đâm chết bạn nhậu

Tạm giữ kẻ bị mời rượu nhiều lần, bực mình đâm chết bạn nhậu

Sát hại bạn nhậu vì chuốc rượu quá nhiều

Sát hại bạn nhậu vì chuốc rượu quá nhiều

Bị ép uống nhiều rượu, về nhà lấy dao đâm chết bạn nhậu

Bị ép uống nhiều rượu, về nhà lấy dao đâm chết bạn nhậu

Bị ép uống rượu, thanh niên đâm chết bạn nhậu

Bị ép uống rượu, thanh niên đâm chết bạn nhậu

Tin an ninh trật tự 24h: Phó giám đốc Sở ở Bến Tre bị dân chặn đánh, dọa đốt xe

Tin an ninh trật tự 24h: Phó giám đốc Sở ở Bến Tre bị dân chặn đánh, dọa đốt xe

Đoạt mạng bạn nhậu vì bị ép uống rượu

Đoạt mạng bạn nhậu vì bị ép uống rượu

Bị đâm chết vì ép bạn uống rượu

Bị đâm chết vì ép bạn uống rượu

Đâm chết bạn nhậu vì đưa rượu uống quá nhiều

Đâm chết bạn nhậu vì đưa rượu uống quá nhiều

Bị ép uống rượu, nam thanh niên đâm chết bạn nhậu

Bị ép uống rượu, nam thanh niên đâm chết bạn nhậu

Giết người vì bị mời uống rượu nhiều

Giết người vì bị mời uống rượu nhiều

Giết bạn nhậu chỉ vì mời rượu quá nhiệt tình

Giết bạn nhậu chỉ vì mời rượu quá nhiệt tình