Hình ảnh mới nhất về nhà máy sản xuất động cơ máy bay ở Hòa Lạc

Hình ảnh mới nhất về nhà máy sản xuất động cơ máy bay ở Hòa Lạc

Bên trong nhà máy sản xuất động cơ máy bay ở Hòa Lạc

Bên trong nhà máy sản xuất động cơ máy bay ở Hòa Lạc

Lan tỏa hiệu ứng chuyển giao công nghệ cao

Lan tỏa hiệu ứng chuyển giao công nghệ cao

Việt Nam có nhà máy sản xuất linh kiện máy bay đầu tiên

Việt Nam có nhà máy sản xuất linh kiện máy bay đầu tiên

Khánh thành nhà máy sản xuất động cơ máy bay 200 triệu USD ở Hòa Lạc

Khánh thành nhà máy sản xuất động cơ máy bay 200 triệu USD ở Hòa Lạc

Khánh thành Nhà máy sản xuất động cơ máy bay tại KCN cao Hòa Lạc

Khánh thành Nhà máy sản xuất động cơ máy bay tại KCN cao Hòa Lạc

Khánh thành nhà máy sản xuất động cơ máy bay tại Việt Nam

Khánh thành nhà máy sản xuất động cơ máy bay tại Việt Nam

Khánh thành Nhà máy sản xuất động cơ máy bay Hanwha Aero Engines

Khánh thành Nhà máy sản xuất động cơ máy bay Hanwha Aero Engines

Những linh kiện động cơ máy bay tốt nhất thế giới sẽ được xuất đi từ Hòa Lạc vào tháng 1/2019

Những linh kiện động cơ máy bay tốt nhất thế giới sẽ được xuất đi từ Hòa Lạc vào tháng 1/2019

Khánh thành nhà máy sản xuất động cơ máy bay 200 triệu USD tại Việt Nam

Khánh thành nhà máy sản xuất động cơ máy bay 200 triệu USD tại Việt Nam