An Phát Holdings vinh dự đón đoàn Triều Tiên đến thăm

An Phát Holdings vinh dự đón đoàn Triều Tiên đến thăm

An Phát Holdings đón đoàn lãnh đạo cấp cao Triều Tiên đến thăm

An Phát Holdings đón đoàn lãnh đạo cấp cao Triều Tiên đến thăm

Đoàn đại biểu Đảng Lao động Triều Tiên thăm tỉnh Hải Dương

Đoàn đại biểu Đảng Lao động Triều Tiên thăm tỉnh Hải Dương

Đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên thăm tỉnh Hải Dương

Đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên thăm tỉnh Hải Dương

Lãnh đạo Triều Tiên ấn tượng về kinh tế tư nhân tại Việt Nam

Lãnh đạo Triều Tiên ấn tượng về kinh tế tư nhân tại Việt Nam

Đoàn Triều tiên thăm nhà máy sản xuất bao bì ở Hải Dương

Đoàn Triều tiên thăm nhà máy sản xuất bao bì ở Hải Dương

Phái đoàn ngoại giao Triều Tiên đến thăm nhà máy An Phát Plastic

Phái đoàn ngoại giao Triều Tiên đến thăm nhà máy An Phát Plastic