Hai đoản khúc Ba mươi tháng Tư

Hai đoản khúc Ba mươi tháng Tư

Lễ tưởng niệm 50 năm vụ thảm sát Hà My

Tưởng niệm vụ thảm sát khiến 135 người dân chết ở Quảng Nam

Tưởng niệm vụ thảm sát khiến 135 người dân chết ở Quảng Nam

Người Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi vụ thảm sát Hà My

Người Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi vụ thảm sát Hà My

Người Hàn Quốc cúi đầu tạ lỗi nhân dân Hà My: 'Chúng tôi sẽ không quên'

Người Hàn Quốc cúi đầu tạ lỗi nhân dân Hà My: 'Chúng tôi sẽ không quên'

Người Hàn Quốc cúi đầu tạ lỗi vụ thảm sát Hà My

Người Hàn Quốc cúi đầu tạ lỗi vụ thảm sát Hà My

Người Hàn Quốc đến quỳ gối xin lỗi dân làng Hà My

Người Hàn Quốc đến quỳ gối xin lỗi dân làng Hà My

Người Hàn Quốc quỳ gối xin lỗi vụ thảm sát Hà My do lính Rồng Xanh gây ra

Người Hàn Quốc quỳ gối xin lỗi vụ thảm sát Hà My do lính Rồng Xanh gây ra

Người Hàn Quốc xin lỗi nhân chứng vụ thảm sát Sơn Viên

Người Hàn Quốc xin lỗi nhân chứng vụ thảm sát Sơn Viên