CLIP: Siêu trộm chỉ mất 1 phút 30 giây đột nhập lấy 100 lượng

CLIP: Siêu trộm chỉ mất 1 phút 30 giây đột nhập lấy 100 lượng

Trước khi rút đi cùng 100 lượng vàng, tên trộm còn lấy cắp luôn cả camera ghi hình tại tiệm vàng.
Tên trộm ranh ma khoắng 100 lượng vàng còn ôm luôn camera an ninh

Tên trộm ranh ma khoắng 100 lượng vàng còn ôm luôn camera an ninh

Trộm đột nhập lấy 100 cây vàng, cuỗm luôn camera an ninh

Trộm đột nhập lấy 100 cây vàng, cuỗm luôn camera an ninh

Trộm 100 lượng vàng và lấy luôn đầu ghi camera an ninh của tiệm vàng

Trộm 100 lượng vàng và lấy luôn đầu ghi camera an ninh của tiệm vàng

Điều tra vụ trộm 100 lượng vàng ở Đồng Nai

Điều tra vụ trộm 100 lượng vàng ở Đồng Nai

Clip: Táo tợn xông vào tiệm kim hoàn trộm 100 lượng vàng ở Đồng Nai

Clip: Táo tợn xông vào tiệm kim hoàn trộm 100 lượng vàng ở Đồng Nai

Đồng Nai: Cắt cửa sổ, đột nhập tiệm vàng trong tích tắc

Đồng Nai: Truy bắt 2 nghi can đột nhập tiệm kim hoàn trộm hơn 100 lượng vàng

Đồng Nai: Camera ghi hình ảnh tên trộm cắt cửa sổ, trộm 100 lượng vàng

Chủ tiệm kim hoàn báo bị trộm 100 lượng vàng

Chủ tiệm kim hoàn báo bị trộm 100 lượng vàng

Trộm 100 lượng vàng, lấy cắp luôn đầu ghi camera