Tây du ký: Mục đích thực sự việc Ngọc Đế mời Tôn Ngộ Không lên thiên đình

Tôn Ngộ Không được Ngọc Đế mời lên thiên đình với mục đích giao cho một chức vụ nhỏ để dễ điều khiển Tôn...
Dương Tiễn luôn cảm thấy hổ thẹn vì làm điều này với Tôn Ngộ Không

Dương Tiễn luôn cảm thấy hổ thẹn vì làm điều này với Tôn Ngộ Không

Lộ diện sủng vật của Nhị Lang Thần cắn trọng thương Tôn Ngộ Không

Lộ diện sủng vật của Nhị Lang Thần cắn trọng thương Tôn Ngộ Không

Top 10 món bảo bối mạnh nhất trong 'Tây du ký' (P.2)

Top 10 món bảo bối mạnh nhất trong 'Tây du ký' (P.2)

Tây du ký: Sau khi Tôn Ngộ Không bị bắt, Dương Tiễn từng làm một việc khiến ông luôn cảm thấy hổ thẹn

Tây du ký: Sau khi Tôn Ngộ Không bị bắt, Dương Tiễn từng làm một việc khiến ông luôn cảm thấy hổ thẹn

Tây Du Ký: Khám phá yêu quái từng là 'thú cưng' của Thái Thượng Lão Quân, đánh Tôn Ngộ Không mất Gậy Như Ý

Tây Du Ký: Khám phá yêu quái từng là 'thú cưng' của Thái Thượng Lão Quân, đánh Tôn Ngộ Không mất Gậy Như Ý

Bốn đại pháp bảo trong Tây Du Ký, Kim Cang Trác xếp thứ hai, hạng nhất thực sự quá lợi hại

Bốn đại pháp bảo trong Tây Du Ký, Kim Cang Trác xếp thứ hai, hạng nhất thực sự quá lợi hại

Bí ẩn năm loại Thần nhãn trong Tây Du Ký, Hỏa nhãn kim tinh yếu nhất

Bí ẩn năm loại Thần nhãn trong Tây Du Ký, Hỏa nhãn kim tinh yếu nhất

Tây Du Ký: So sánh sức mạnh của 3 vị chiến thần Na Tra, Tôn Ngộ Không và Nhị Lang Thần

Tây Du Ký: So sánh sức mạnh của 3 vị chiến thần Na Tra, Tôn Ngộ Không và Nhị Lang Thần

Bốn vị thần tiên có sự giúp đỡ lớn nhất cho Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký

Bốn vị thần tiên có sự giúp đỡ lớn nhất cho Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký

Bốn đại pháp bảo trong Tây Du Ký, Kim Cang Trác xếp thứ hai, hạng nhất thực sự quá lợi hại

Bốn đại pháp bảo trong Tây Du Ký, Kim Cang Trác xếp thứ hai, hạng nhất thực sự quá lợi hại

Năm nhân vật từng đại náo Thiên Cung, chỉ có Tôn Ngộ Không là người thảm bại nhất

Năm nhân vật từng đại náo Thiên Cung, chỉ có Tôn Ngộ Không là người thảm bại nhất

Xếp hạng 8 yêu quái mạnh nhất trong Tây Du Ký: Ngưu Ma Vương đứng thứ 5, số một thật sự gây bất ngờ

Xếp hạng 8 yêu quái mạnh nhất trong Tây Du Ký: Ngưu Ma Vương đứng thứ 5, số một thật sự gây bất ngờ