Công nghệ VAR là gì, được sử dụng trong trường hợp nào?

Công nghệ VAR là gì, được sử dụng trong trường hợp nào?

Đã được sử dụng ở một số giải đấu lớn, nhưng đây mới là lần đầu tiên công nghệ VAR được áp dụng tại sân...