Gần 10.000 người tham dự giải Marathon HCM 2020

Gần 10.000 người tham dự giải Marathon HCM 2020

Giải Marathon TP HCM 2020: Hơn cả một cuộc đua

Giải Marathon TP HCM 2020: Hơn cả một cuộc đua

Hơn 9.000 vận động viên tham gia HCMC Marathon 2019

Hơn 9.000 vận động viên tham gia HCMC Marathon 2019

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng tham dự khai mạc giải Marathon 2019

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng tham dự khai mạc giải Marathon 2019

Hơn 9 ngàn VĐV tham dự giải Marathon quốc tế TP. Hồ Chí Minh 2019

Hơn 9 ngàn VĐV tham dự giải Marathon quốc tế TP. Hồ Chí Minh 2019

Hơn 9.000 VĐV tham dự cuộc đua Marathon TPHCM 2019

Hơn 9.000 VĐV tham dự cuộc đua Marathon TPHCM 2019

9.000 vận động viên tham gia Giải Marathon TP Hồ Chí Minh

Gần 1 vạn người đăng ký chạy marathon

HCMC Marathon 2019: Giấc mơ lớn cùng thành phố

Khởi động giải Marathon quốc tế TP.HCM năm 2019

Giải Marathon TP Hồ Chí Minh lần thứ VI