Kia tặng trang sức 10 triệu đồng khi mua Kia Morning

Kia tặng trang sức 10 triệu đồng khi mua Kia Morning

Kia Việt Nam tặng 60 phần quà là đồ trang sức nhãn hiệu Doji để trao tặng các khách hàng ký hợp đồng mua xe...