Kết luận chỉ đạo về công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

Kết luận chỉ đạo về công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

Nâng cao kỹ năng trong hoạt động điều tra của Điều tra viên, Kiểm sát viên

Nâng cao kỹ năng trong hoạt động điều tra của Điều tra viên, Kiểm sát viên

4 chính sách nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 11/2018

4 chính sách nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 11/2018

Điểm mới về công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự

Điểm mới về công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự

Thẩm phán bị cách chức không được miễn tập sự luật sư

Rút kinh nghiệm công tác kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm trong lĩnh vực hành chính, dân sự, KDTM,LĐ

Rút kinh nghiệm công tác kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm trong lĩnh vực hành chính, dân sự, KDTM,LĐ

Kiểm tra viên VKSND tối cao mắc bẫy tín dụng đen của đồng nghiệp

Kiểm tra viên VKSND tối cao mắc bẫy tín dụng đen của đồng nghiệp

VKSND tỉnh Gia Lai: Tấm gương sáng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

VKSND tỉnh Gia Lai: Tấm gương sáng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 11-2018

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 11-2018

Đắk Lắk: Chi bộ VKSND huyện Buôn Đôn với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

Đắk Lắk: Chi bộ VKSND huyện Buôn Đôn với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

Muôn kiểu trộm cắp điện (Kỳ cuối: Khó xử lý hình sự)

Muôn kiểu trộm cắp điện (Kỳ cuối: Khó xử lý hình sự)

Muôn kiểu trộm điện (Kỳ 1: Đau đầu với 'điện tặc')

Muôn kiểu trộm điện (Kỳ 1: Đau đầu với 'điện tặc')

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư

VKSND tối cao hướng dẫn lập 05 loại Hồ sơ kiểm sát

VKSND tối cao hướng dẫn lập 05 loại Hồ sơ kiểm sát

Trường hợp nào không đủ tiêu chuẩn hành nghề Luật sư?

Trường hợp nào không đủ tiêu chuẩn hành nghề Luật sư?

Hoa Hướng Dương của ngành Kiểm sát Tây Ninh

Hoa Hướng Dương của ngành Kiểm sát Tây Ninh

Hoàn thiện chế định giám định tư pháp trong tố tụng hình sự

Hoàn thiện chế định giám định tư pháp trong tố tụng hình sự

Mới: Các trường hợp văn phòng luật sư bị thu hồi giấy phép

Mới: Các trường hợp văn phòng luật sư bị thu hồi giấy phép

Bản tin Kiểm sát ngày 10/10

Bản tin Kiểm sát ngày 10/10

Ngành kiểm sát thực hiện cải cách tư pháp

Sửa đổi một số điều quy định chi tiết Luật luật sư

Sửa đổi một số điều quy định chi tiết Luật luật sư

VKSND huyện Châu Thành với công tác đào tạo cán bộ tại chỗ

VKSND huyện Châu Thành với công tác đào tạo cán bộ tại chỗ

Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định chi tiết Luật luật sư

Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định chi tiết Luật luật sư

Bị buộc thôi việc chưa hết 3 năm, chưa được hành nghề luật sư

Bị buộc thôi việc chưa hết 3 năm, chưa được hành nghề luật sư

VKSND tối cao tổ chức Hội nghị toàn ngành tổng kết việc thi hành Luật phòng, chống ma túy

VKSND tối cao tổ chức Hội nghị toàn ngành tổng kết việc thi hành Luật phòng, chống ma túy

Tổng hợp quyền, nghĩa vụ của người đại diện của người bị buộc tội dưới 18 tuổi

Tổng hợp quyền, nghĩa vụ của người đại diện của người bị buộc tội dưới 18 tuổi

Bản tin Kiểm sát ngày 27/9

Bản tin Kiểm sát ngày 27/9

Quyền của bị hại trong tố tụng hình sự

Quyền của bị hại trong tố tụng hình sự

VKSND tối cao Hội thảo góp ý đề cương sổ tay Kiểm sát viên trong lĩnh vực hình sự và dân sự

VKSND tối cao Hội thảo góp ý đề cương sổ tay Kiểm sát viên trong lĩnh vực hình sự và dân sự

VKSND tối cao Hội thảo góp ý đề cương sổ tay Kiểm sát viên trong lĩnh vực hình sự và dân sự

VKSND tối cao Hội thảo góp ý đề cương sổ tay Kiểm sát viên trong lĩnh vực hình sự và dân sự

Hội thảo góp ý đề cương sổ tay Kiểm sát viên trong lĩnh vực hình sự và dân sự

Hội thảo góp ý đề cương sổ tay Kiểm sát viên trong lĩnh vực hình sự và dân sự

Ứng dụng Exel theo dõi việc Tòa án ra, gửi quyết định về thi hành án hình sự

Ứng dụng Exel theo dõi việc Tòa án ra, gửi quyết định về thi hành án hình sự

Ứng dụng Exel theo dõi việc Tòa án ra, gửi quyết định về thi hành án hình sự

Ứng dụng Exel theo dõi việc Tòa án ra, gửi quyết định về thi hành án hình sự

Bản tin Kiểm sát ngày 14/9

Bản tin Kiểm sát ngày 14/9

Tưng bừng cuộc thi 'Chúng tôi là Kiểm sát viên' năm 2018

Tưng bừng cuộc thi 'Chúng tôi là Kiểm sát viên' năm 2018

Phải chọn được người vì công việc và vì sự phát triển của ngành Kiểm sát nhân dân

Phải chọn được người vì công việc và vì sự phát triển của ngành Kiểm sát nhân dân

Có bằng thạc sĩ sau tuyển dụng, xếp lương thế nào?

Có bằng thạc sĩ sau tuyển dụng, xếp lương thế nào?

Kế hoạch tổ chức thi tuyển Kiểm sát viên năm 2018

Kế hoạch tổ chức thi tuyển Kiểm sát viên năm 2018

Vướng mắc khi giải quyết tranh chấp về quyền đối với tài sản

Vướng mắc khi giải quyết tranh chấp về quyền đối với tài sản

Sẽ có ngạch lương riêng cho các chức danh kiểm sát?

Sẽ có ngạch lương riêng cho các chức danh kiểm sát?

Quy trình kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

Quy trình kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp