Tỉnh Thừa Thiên - Huế nói về 3 cây đa khổng lồ

Tỉnh Thừa Thiên - Huế nói về 3 cây đa khổng lồ

Cây 'khủng' vẫn được giám sát chặt chẽ

Cây 'khủng' vẫn được giám sát chặt chẽ

3 cây 'khủng' chuẩn bị rời Huế ra phía Bắc

3 cây 'khủng' chuẩn bị rời Huế ra phía Bắc

Chủ 3 cây đa khổng lồ bị phạt 750.000 đồng

Chủ 3 cây đa khổng lồ bị phạt 750.000 đồng

Phạt tiền chủ lâm sản về hồ sơ của cây 'quái thú' cuối cùng

Phạt tiền chủ lâm sản về hồ sơ của cây 'quái thú' cuối cùng

Vì sao chỉ có 2 cây 'quái thú' được... về với chủ?

Vì sao chỉ có 2 cây 'quái thú' được... về với chủ?

Kiểm tra trách nhiệm phó chủ tịch xã 'ký bừa' vào hồ sơ cây khủng

Kiểm tra trách nhiệm phó chủ tịch xã 'ký bừa' vào hồ sơ cây khủng

Thông tin bất ngờ về 1 cây gỗ khủng bị CSGT bắt giữ ở Thừa Thiên Huế

Thông tin bất ngờ về 1 cây gỗ khủng bị CSGT bắt giữ ở Thừa Thiên Huế

Chủ 3 cây gỗ 'khủng' bị CSGT bắt giữ đã xuất trình hồ sơ nguồn gốc

Chủ 3 cây gỗ 'khủng' bị CSGT bắt giữ đã xuất trình hồ sơ nguồn gốc

Có người trình 2 bộ hồ sơ gốc liên quan đến số cây khổng lồ

Có người trình 2 bộ hồ sơ gốc liên quan đến số cây khổng lồ

Chủ cây khủng như 'quái thú' là một thanh niên quê ở Hà Nội?

Chủ cây khủng như 'quái thú' là một thanh niên quê ở Hà Nội?

Vụ cây khủng như 'quái thú': Chủ cây đã trình 2 hồ sơ gốc?

Vụ cây khủng như 'quái thú': Chủ cây đã trình 2 hồ sơ gốc?