Thông quan điện tử: Trước cả tháng, giờ... 5 phút

Thông quan điện tử: Trước cả tháng, giờ... 5 phút

Triển khai Cơ chế một cửa quốc gia lĩnh vực Nông nghiệp: Ghi nhận ở biên giới Lạng Sơn

Triển khai Cơ chế một cửa quốc gia lĩnh vực Nông nghiệp: Ghi nhận ở biên giới Lạng Sơn

Bộ Y tế: Nhiều lĩnh vực chưa hoàn thành đúng thời hạn cơ chế một cửa

Bộ Y tế: Nhiều lĩnh vực chưa hoàn thành đúng thời hạn cơ chế một cửa

Quyết liệt ngăn chặn buôn lậu thực phẩm

Quyết liệt ngăn chặn buôn lậu thực phẩm

Thực phẩm 'bẩn' nhập lậu gia tăng ở Lạng Sơn

Thực phẩm 'bẩn' nhập lậu gia tăng ở Lạng Sơn

Vướng víu nhiều quy định chuyên ngành

Vướng víu nhiều quy định chuyên ngành

Cảng vụ hàng hải Thái Bình: Đẩy mạnh thủ tục một cửa điện tử

Cảng vụ hàng hải Thái Bình: Đẩy mạnh thủ tục một cửa điện tử

Vì sao cần sửa danh mục hàng hóa làm thủ tục tại cửa khẩu nhập?

Vì sao cần sửa danh mục hàng hóa làm thủ tục tại cửa khẩu nhập?

Phòng, chống dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào Hà Nội: Siết chặt kiểm soát, kiểm dịch

Phòng, chống dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào Hà Nội: Siết chặt kiểm soát, kiểm dịch

Nhiều bất cập trong kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật

Nhiều bất cập trong kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật

Bị phạt đi phạt lại, cơ sở giết mổ vi phạm vẫn 'ngoan cố' hoạt động

Bị phạt đi phạt lại, cơ sở giết mổ vi phạm vẫn 'ngoan cố' hoạt động

Đồng Nai: Phát hiện chủ lò mổ heo lậu tái phạm lần thứ 7

Đồng Nai: Phát hiện chủ lò mổ heo lậu tái phạm lần thứ 7

Kiểm dịch động vật: Thủ tục quá rườm rà

Kiểm dịch động vật: Thủ tục quá rườm rà

Phòng chống dịch tả lợn châu Phi: Không chủ quan, lơ là

Phòng chống dịch tả lợn châu Phi: Không chủ quan, lơ là

'Dàn hàng ngang' kiểm dịch sản phẩm động vật đã qua chế biến

'Dàn hàng ngang' kiểm dịch sản phẩm động vật đã qua chế biến

Còn 'khoảng mờ' trong điều kiện kinh doanh sản phẩm động vật

Còn 'khoảng mờ' trong điều kiện kinh doanh sản phẩm động vật

Doanh nghiệp khổ vì kiểu kiểm tra chuyên ngành 'dàn hàng ngang'

Doanh nghiệp khổ vì kiểu kiểm tra chuyên ngành 'dàn hàng ngang'

Sữa nhập khẩu phải qua nhiều khâu kiểm tra, kiến nghị nên đơn giản hóa

Sữa nhập khẩu phải qua nhiều khâu kiểm tra, kiến nghị nên đơn giản hóa

Còn nhiều rào cản bất hợp lý đối với doanh nghiệp

Còn nhiều rào cản bất hợp lý đối với doanh nghiệp

Bất cập trong kiểm tra kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật

Bất cập trong kiểm tra kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật

Còn nhiều dư địa cắt giảm thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật

Còn nhiều dư địa cắt giảm thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật

Phụ huynh Sài Gòn cẩn trọng khi mua bánh mì chà bông cho con

Phụ huynh Sài Gòn cẩn trọng khi mua bánh mì chà bông cho con

Thực phẩm tươi sống còn nhiều mối nguy

Thực phẩm tươi sống còn nhiều mối nguy

Khẩn trương kiểm dịch cho doanh nghiệp để được thông quan

Khẩn trương kiểm dịch cho doanh nghiệp để được thông quan

Đưa mặt hàng cá bào khô ra khỏi Danh mục thuộc diện kiểm dịch

Đưa mặt hàng cá bào khô ra khỏi Danh mục thuộc diện kiểm dịch

Cắt giảm danh mục hàng hóa thuộc đối tượng phải kiểm dịch động vật, thủy sản

Cắt giảm danh mục hàng hóa thuộc đối tượng phải kiểm dịch động vật, thủy sản

Quyết tâm 'chặn đứng' dịch tả lợn Châu Phi, không để xâm nhiễm vào Hà Nội

Quyết tâm 'chặn đứng' dịch tả lợn Châu Phi, không để xâm nhiễm vào Hà Nội

Thứ trưởng Bộ NNPTNT: Yêu cầu chặn dịch tả lợn châu Phi từ cửa khẩu

Thứ trưởng Bộ NNPTNT: Yêu cầu chặn dịch tả lợn châu Phi từ cửa khẩu

Sẽ cắt giảm danh mục hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành trước và sau thông quan

Sẽ cắt giảm danh mục hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành trước và sau thông quan

Bộ NNPTNT kiểm tra 'nóng' công tác phòng dịch tả lợn tại Quảng Ninh

Bộ NNPTNT kiểm tra 'nóng' công tác phòng dịch tả lợn tại Quảng Ninh

Kiểm dịch thủy sản vẫn còn nhiều vướng mắc

Kiểm dịch thủy sản vẫn còn nhiều vướng mắc

Kết nối kiểm tra chuyên ngành giữa các bộ còn hạn chế

Kết nối kiểm tra chuyên ngành giữa các bộ còn hạn chế

Truy xuất nguồn gốc, ngăn ngừa dịch bệnh

Truy xuất nguồn gốc, ngăn ngừa dịch bệnh

Triển khai cơ chế một cửa với thủ tục tàu biển xuất, nhập cảnh từ 5/10

Triển khai cơ chế một cửa với thủ tục tàu biển xuất, nhập cảnh từ 5/10