Tiếp tục cắt giảm 78,2% dòng hàng kiểm tra chuyên ngành lĩnh vực nông nghiệp

Tiếp tục cắt giảm 78,2% dòng hàng kiểm tra chuyên ngành lĩnh vực nông nghiệp

Kết nối 8 thủ tục của Bộ Nông nghiệp vào Cơ chế một cửa: Nguy cơ đổ bể

Kết nối 8 thủ tục của Bộ Nông nghiệp vào Cơ chế một cửa: Nguy cơ đổ bể

Cục Thú y: Thịt bò điên tại Mỹ không thể lọt vào trong nước

Cục Thú y: Thịt bò điên tại Mỹ không thể lọt vào trong nước

Chủ động ngăn chặn dịch tả lợn Châu Phi xâm nhập qua biên giới

Chủ động ngăn chặn dịch tả lợn Châu Phi xâm nhập qua biên giới

Xử phạt 400 triệu đồng các đối tượng khai thác tận diệt thủy sản

Xử phạt 400 triệu đồng các đối tượng khai thác tận diệt thủy sản

Không kiên quyết ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi thì hậu quả sẽ rất nặng nề

Không kiên quyết ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi thì hậu quả sẽ rất nặng nề

Hải quan tăng cường kiểm soát, ngăn chặn dịch tả lợn Châu Phi từ cửa khẩu

Hải quan tăng cường kiểm soát, ngăn chặn dịch tả lợn Châu Phi từ cửa khẩu

Lo ngại: Vẫn tái diễn buôn lậu lợn và sản phẩm lợn từ Trung Quốc

Lo ngại: Vẫn tái diễn buôn lậu lợn và sản phẩm lợn từ Trung Quốc

Ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh dịch tả lợn

Quảng Ninh chủ động ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi từ biên giới

Quảng Ninh chủ động ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi từ biên giới

Ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi vào Việt Nam: Vẫn còn diễn biến rất phức tạp

Ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi vào Việt Nam: Vẫn còn diễn biến rất phức tạp

Quảng Ninh: Cấp bách ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi từ biên giới

Quảng Ninh: Cấp bách ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi từ biên giới

Chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi

Chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi

Lo dịch tả heo châu Phi

Lo dịch tả heo châu Phi

Thêm 15 thủ tục kết nối Cơ chế một cửa quốc gia

Thêm 15 thủ tục kết nối Cơ chế một cửa quốc gia

Đến 15/8/2018, đã có 11 bộ, ngành tham gia kết nối cơ chế một cửa quốc gia

Đến 15/8/2018, đã có 11 bộ, ngành tham gia kết nối cơ chế một cửa quốc gia

Đến 15/8/2018, đã có 11 bộ, ngành tham gia kết nối cơ chế một cửa quốc gia

Đến 15/8/2018, đã có 11 bộ, ngành tham gia kết nối cơ chế một cửa quốc gia

Ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi: Xử lý nghiêm buôn lậu từ biên giới

Ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi: Xử lý nghiêm buôn lậu từ biên giới

Khuyến cáo người dân cảnh giác cao với dịch bệnh tả lợn Châu Phi

Khuyến cáo người dân cảnh giác cao với dịch bệnh tả lợn Châu Phi

Nguy cơ bệnh dịch tả lợn Châu Phi vào Việt Nam: Bộ trưởng khẩn cấp ra công điện 'chặn'

Nguy cơ bệnh dịch tả lợn Châu Phi vào Việt Nam: Bộ trưởng khẩn cấp ra công điện 'chặn'

Trung Quốc phát hiện 4 ổ dịch, Việt Nam ra công điện khẩn

Trung Quốc phát hiện 4 ổ dịch, Việt Nam ra công điện khẩn

Ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi vào Việt Nam

Ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi vào Việt Nam

Trung Quốc lao đao vì dịch tả lợn châu Phi, Việt Nam khẩn cấp đề phòng

Trung Quốc lao đao vì dịch tả lợn châu Phi, Việt Nam khẩn cấp đề phòng

Dịch cúm gia cầm tại thành phố Hải Phòng đã được khống chế

Dịch cúm gia cầm tại thành phố Hải Phòng đã được khống chế

Miễn phí cho hơn 1,7 triệu hộ đăng ký kinh doanh khi chuyển đổi thành DN

Miễn phí cho hơn 1,7 triệu hộ đăng ký kinh doanh khi chuyển đổi thành DN

Quyết định danh mục hàng hóa phải làm thủ tục tại cửa khẩu nhập: Điều tiết trên cơ sở thực tiễn

Quyết định danh mục hàng hóa phải làm thủ tục tại cửa khẩu nhập: Điều tiết trên cơ sở thực tiễn

Hà Nội: Đẩy mạnh kiểm soát chất lượng nông sản, thực phẩm trên thị trường

Hà Nội: Đẩy mạnh kiểm soát chất lượng nông sản, thực phẩm trên thị trường

16 nhóm hàng phải làm thủ tục tại cửa khẩu nhập

16 nhóm hàng phải làm thủ tục tại cửa khẩu nhập

91% tờ khai thực hiện trên hệ thống một cửa ở Quảng Bình

91% tờ khai thực hiện trên hệ thống một cửa ở Quảng Bình

Rượu, bia, thuốc lá nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập

Rượu, bia, thuốc lá nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập