Cần lưu ý gì qua những vụ chó nhà cắn người?

Cần lưu ý gì qua những vụ chó nhà cắn người?

Đẩy mạnh triển khai cơ chế một cửa quốc gia, cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Đẩy mạnh triển khai cơ chế một cửa quốc gia, cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Thông quan điện tử: Trước cả tháng, giờ... 5 phút

Thông quan điện tử: Trước cả tháng, giờ... 5 phút

Triển khai Cơ chế một cửa quốc gia lĩnh vực Nông nghiệp: Ghi nhận ở biên giới Lạng Sơn

Triển khai Cơ chế một cửa quốc gia lĩnh vực Nông nghiệp: Ghi nhận ở biên giới Lạng Sơn

Bộ Y tế: Nhiều lĩnh vực chưa hoàn thành đúng thời hạn cơ chế một cửa

Bộ Y tế: Nhiều lĩnh vực chưa hoàn thành đúng thời hạn cơ chế một cửa

Vướng víu nhiều quy định chuyên ngành

Vướng víu nhiều quy định chuyên ngành

Nhiều bất cập trong kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật

Nhiều bất cập trong kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật

Kiểm dịch động vật: Thủ tục quá rườm rà

Kiểm dịch động vật: Thủ tục quá rườm rà

Phòng chống dịch tả lợn châu Phi: Không chủ quan, lơ là

Phòng chống dịch tả lợn châu Phi: Không chủ quan, lơ là

Còn 'khoảng mờ' trong điều kiện kinh doanh sản phẩm động vật

Còn 'khoảng mờ' trong điều kiện kinh doanh sản phẩm động vật

Bất cập trong kiểm tra kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật

Bất cập trong kiểm tra kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật

Khẩn trương kiểm dịch cho doanh nghiệp để được thông quan

Khẩn trương kiểm dịch cho doanh nghiệp để được thông quan

Đưa mặt hàng cá bào khô ra khỏi Danh mục thuộc diện kiểm dịch

Đưa mặt hàng cá bào khô ra khỏi Danh mục thuộc diện kiểm dịch

Nghị quyết 19/2018/NQ-CP của Chính phủ: Hy vọng 'gỡ khó' của doanh nghiệp

Nghị quyết 19/2018/NQ-CP của Chính phủ: Hy vọng 'gỡ khó' của doanh nghiệp

Cắt giảm danh mục hàng hóa thuộc đối tượng phải kiểm dịch động vật, thủy sản

Cắt giảm danh mục hàng hóa thuộc đối tượng phải kiểm dịch động vật, thủy sản

Thứ trưởng Bộ NNPTNT: Yêu cầu chặn dịch tả lợn châu Phi từ cửa khẩu

Thứ trưởng Bộ NNPTNT: Yêu cầu chặn dịch tả lợn châu Phi từ cửa khẩu

Sẽ cắt giảm danh mục hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành trước và sau thông quan

Sẽ cắt giảm danh mục hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành trước và sau thông quan

Bộ NNPTNT kiểm tra 'nóng' công tác phòng dịch tả lợn tại Quảng Ninh

Bộ NNPTNT kiểm tra 'nóng' công tác phòng dịch tả lợn tại Quảng Ninh

Kết nối kiểm tra chuyên ngành giữa các bộ còn hạn chế

Kết nối kiểm tra chuyên ngành giữa các bộ còn hạn chế

Truy xuất nguồn gốc, ngăn ngừa dịch bệnh

Truy xuất nguồn gốc, ngăn ngừa dịch bệnh

Triển khai cơ chế một cửa với thủ tục tàu biển xuất, nhập cảnh từ 5/10

Triển khai cơ chế một cửa với thủ tục tàu biển xuất, nhập cảnh từ 5/10

Tiếp tục cắt giảm 78,2% dòng hàng kiểm tra chuyên ngành lĩnh vực nông nghiệp

Tiếp tục cắt giảm 78,2% dòng hàng kiểm tra chuyên ngành lĩnh vực nông nghiệp

Kết nối 8 thủ tục của Bộ Nông nghiệp vào Cơ chế một cửa: Nguy cơ đổ bể

Kết nối 8 thủ tục của Bộ Nông nghiệp vào Cơ chế một cửa: Nguy cơ đổ bể

Bất an ở chợ tự phát quanh các khu công nghiệp

Bất an ở chợ tự phát quanh các khu công nghiệp

Chủ động ngăn chặn dịch tả lợn Châu Phi xâm nhập qua biên giới

Chủ động ngăn chặn dịch tả lợn Châu Phi xâm nhập qua biên giới

Xử phạt 400 triệu đồng các đối tượng khai thác tận diệt thủy sản

Xử phạt 400 triệu đồng các đối tượng khai thác tận diệt thủy sản

Không kiên quyết ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi thì hậu quả sẽ rất nặng nề

Không kiên quyết ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi thì hậu quả sẽ rất nặng nề

Hải quan tăng cường kiểm soát, ngăn chặn dịch tả lợn Châu Phi từ cửa khẩu

Hải quan tăng cường kiểm soát, ngăn chặn dịch tả lợn Châu Phi từ cửa khẩu