Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức Triển lãm tư liệu '50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh'

Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức Triển lãm tư liệu '50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh'

Những hình ảnh, hiện vật ghi dấu chân Người

Những hình ảnh, hiện vật ghi dấu chân Người

Hơn 700 tư liệu quý trong '50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh'

Hơn 700 tư liệu quý trong '50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh'

Triển lãm tư liệu '50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh'

Triển lãm tư liệu '50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh'

Triển lãm tư liệu '50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh'

Triển lãm tư liệu '50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh'

Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức gặp mặt đầu Xuân 2019 và Lễ Ký giao ước thi đua

Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức gặp mặt đầu Xuân 2019 và Lễ Ký giao ước thi đua

Họa sĩ Vi Kiến Thành xúc động trước những bức ảnh phải trả bằng máu...

Trao tặng sách 'Việt Nam - Cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước 1930-1975'

Làm thế nào để thư viện không còn 'vắng hơn chùa Bà Đanh'?

Thư viện QGVN: Tập huấn sử dụng Quy tắc biên mục Mô tả và truy cập tài nguyên - Ấn bản RDA tiếng Việt

Thư viện Văn hóa Thiếu nhi Việt Nam khai trương tại Hà Nội

Đại sứ quán Peru trao tặng 20 cuốn sách cho Thư viện Quốc gia Việt Nam