Hàng triệu trang tài liệu số ở Thư viện Quốc gia Việt Nam

Hàng triệu trang tài liệu số ở Thư viện Quốc gia Việt Nam

Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam gia cho biết hiện nay, tài liệu số rất nhiều, song vẫn cần sự đầu tư về...
'Sách - Sứ mệnh phát triển văn hóa đọc'

'Sách - Sứ mệnh phát triển văn hóa đọc'

Ngày hội sách 2021 mở cửa miễn phí

Ngày hội sách 2021 mở cửa miễn phí

Khai mạc Ngày hội sách Việt Nam 2021

Khai mạc Ngày hội sách Việt Nam 2021

Mỗi cuốn sách là một bức tranh kì diệu về cuộc sống

Mỗi cuốn sách là một bức tranh kì diệu về cuộc sống

Sôi nổi ngày hội 'Sách - Sứ mệnh phát triển văn hóa đọc'

Sôi nổi ngày hội 'Sách - Sứ mệnh phát triển văn hóa đọc'

Có gì ở Ngày hội sách 2021?

Có gì ở Ngày hội sách 2021?

Cục Xuất bản và Thư viện Quốc gia phối hợp phát triển văn hóa đọc

Cục Xuất bản và Thư viện Quốc gia phối hợp phát triển văn hóa đọc

Bộ TT-TT và Bộ Văn hóa cùng đẩy mạnh phong trào văn hóa đọc

Bộ TT-TT và Bộ Văn hóa cùng đẩy mạnh phong trào văn hóa đọc

Let's Read - Văn hóa đọc hội nhập công nghệ 4.0

Let's Read - Văn hóa đọc hội nhập công nghệ 4.0

Phát triển vốn tài liệu tiếng Pháp cho các thư viện Việt Nam

Phát triển vốn tài liệu tiếng Pháp cho các thư viện Việt Nam

Ký kết Thỏa thuận hợp tác, triển khai Dự án Không gian sách tiếng Pháp tại Việt Nam

Ký kết Thỏa thuận hợp tác, triển khai Dự án Không gian sách tiếng Pháp tại Việt Nam

Hoạt động thư viện góp phần tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa

Hoạt động thư viện góp phần tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa

Thư viện Quốc gia Việt Nam kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2020)

Thư viện Quốc gia Việt Nam kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2020)

Giao ban các tổ chức Đảng Khối Nghiên cứu, Xuất bản, Báo chí

Giao ban các tổ chức Đảng Khối Nghiên cứu, Xuất bản, Báo chí

Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức Triển lãm tư liệu '50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh'

Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức Triển lãm tư liệu '50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh'

Những hình ảnh, hiện vật ghi dấu chân Người

Những hình ảnh, hiện vật ghi dấu chân Người

Hơn 700 tư liệu quý trong '50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh'

Hơn 700 tư liệu quý trong '50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh'

Triển lãm tư liệu '50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh'

Triển lãm tư liệu '50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh'

Thư viện Văn hóa Thiếu nhi Việt Nam khai trương tại Hà Nội

Thư viện Văn hóa Thiếu nhi Việt Nam khai trương tại Hà Nội