3 tháng, phân loại hơn 42 ngàn thông tin Lý lịch tư pháp

3 tháng, phân loại hơn 42 ngàn thông tin Lý lịch tư pháp

Xin cấp Phiếu Lý lịch tư pháp khi không xác định được nơi thường trú, tạm trú: Trung tâm Lý lịch Tư pháp quốc gia sẽ xem xét, giải quyết

Xin cấp Phiếu Lý lịch tư pháp khi không xác định được nơi thường trú, tạm trú: Trung tâm Lý lịch Tư pháp quốc gia sẽ xem xét, giải quyết

Cấp nước Gia Định (GDW) Thương hiệu mạnh để phục vụ nhân dân

Cấp nước Gia Định (GDW) Thương hiệu mạnh để phục vụ nhân dân

Nỗ lực bằng 'kiềng ba chân' chăm sóc sức khỏe người dân ngay khi còn khỏe mạnh

Nỗ lực bằng 'kiềng ba chân' chăm sóc sức khỏe người dân ngay khi còn khỏe mạnh

Tăng cường 'thế kiềng ba chân' cho 'giấc mơ gấc Việt' cất cánh

Tăng cường 'thế kiềng ba chân' cho 'giấc mơ gấc Việt' cất cánh

TP.HCM: Tạo hệ sinh thái phát triển khoa học và công nghệ

TP.HCM: Tạo hệ sinh thái phát triển khoa học và công nghệ

Để người Việt yên tâm chữa trị trong nước

Để người Việt yên tâm chữa trị trong nước

Bộ trưởng Y tế: Học Y ít nhất 9 năm mới có thể hành nghề

Bộ trưởng Y tế: Học Y ít nhất 9 năm mới có thể hành nghề

Đại biểu đề nghị Chính phủ tiếp tục tăng chi ngân sách cho y tế

Đại biểu đề nghị Chính phủ tiếp tục tăng chi ngân sách cho y tế

Không có chủ trương phá giá tiền đồng

Bộ trưởng Bộ Y tế: 'Bệnh viện để nhà vệ sinh bẩn là giám đốc bệnh viện ở bẩn'

Bộ trưởng Bộ Y tế: 'Bệnh viện để nhà vệ sinh bẩn là giám đốc bệnh viện ở bẩn'

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Nhà vệ sinh bệnh viện nào bẩn, giám đốc ở bẩn

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Nhà vệ sinh bệnh viện nào bẩn, giám đốc ở bẩn

Bộ trưởng Bộ Y tế: Trưởng khoa bệnh viện bẩn nếu khoa không có nơi rửa tay

Bộ trưởng Bộ Y tế: Trưởng khoa bệnh viện bẩn nếu khoa không có nơi rửa tay