Hà Nội: Những công trình biểu tượng đi xuyên hai thế kỷ

Hà Nội: Những công trình biểu tượng đi xuyên hai thế kỷ

Phục hồi Điện Kiến Trung của triều Nguyễn

Phục hồi Điện Kiến Trung của triều Nguyễn

Cận cảnh điện Kiến Trung trước ngày 'đại trùng tu' với 5,5 triệu USD

Cận cảnh điện Kiến Trung trước ngày 'đại trùng tu' với 5,5 triệu USD

Từng có một cửa ô ở đầu phố Tràng Tiền

Từng có một cửa ô ở đầu phố Tràng Tiền

5,5 triệu USD trùng tu dự án điện Kiến Trung

5,5 triệu USD trùng tu dự án điện Kiến Trung

Huế: Tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích điện Kiến Trung

Huế: Tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích điện Kiến Trung

Những công trình kiến trúc Pháp cổ tuyệt đẹp tại Hà Nội (1)

Những công trình kiến trúc Pháp cổ tuyệt đẹp tại Hà Nội (1)

Áo dài truyền thống trở lại sau 'Cô Ba Sài Gòn'

Áo dài truyền thống trở lại sau 'Cô Ba Sài Gòn'