Vị vua nào có số phận bi thảm, chết đói sau 3 ngày lên ngôi?

Vị vua nào có số phận bi thảm, chết đói sau 3 ngày lên ngôi?

Trong số 13 vị vua của nhà Nguyễn, vị vua này là người có thời gian tại vị ngắn nhất (chỉ có 3 ngày).
Hậu cung của vua Nguyễn qua góc nhìn của bác sĩ người Pháp

Hậu cung của vua Nguyễn qua góc nhìn của bác sĩ người Pháp

Vua Hàm Nghi giấu 1.000 thùng vàng ở đâu?

Vua Hàm Nghi giấu 1.000 thùng vàng ở đâu?

Sự thật về chuyện triều Nguyễn không phong các hoàng thân lên tước vương

Sự thật về chuyện triều Nguyễn không phong các hoàng thân lên tước vương

Cuộc đời bi kịch của 'ông vua 3 ngày' Dục Đức

Cuộc đời bi kịch của 'ông vua 3 ngày' Dục Đức

Vị vua duy nhất của nước Việt lấy vợ châu Phi

Vị vua duy nhất của nước Việt lấy vợ châu Phi

Chiêm ngưỡng hơn 100 bức thư pháp của 10 vị vua triều Nguyễn

Thưởng lãm 'Thư pháp của các hoàng đế nhà Nguyễn'

Chiêm ngưỡng 'Thư pháp của các hoàng đế nhà Nguyễn'

Một sớm tại Lăng Kiên Thái Vương

Sự thật chuyện triều Nguyễn không phong các hoàng thân lên tước vương

Vị vua bất lực thổ lộ chuyện đời mình trên bia đá

Bà hoàng quyền uy, đức cao vọng trọng sống qua 10 đời vua Nguyễn

Sự thật bài vè 'Chi chi trành trành' có phải một lời sấm truyền?