Xây dựng chương trình khuyến công tỉnh giai đoạn 2021 - 2025

Xây dựng chương trình khuyến công tỉnh giai đoạn 2021 - 2025

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh vừa trình Sở Công Thương chương trình khuyến công tỉnh...
Xây dựng 273 mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới

Xây dựng 273 mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới

Lực đẩy nâng cao chất lượng sản phẩm

Lực đẩy nâng cao chất lượng sản phẩm

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm công nghiệp chủ lực

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm công nghiệp chủ lực

Quảng Nam có 20 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Đắk Lắk: Khuyến công góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn

Đắk Lắk: Khuyến công góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn

Số doanh nghiệp hoạt động trở lại tăng 21%

Số doanh nghiệp hoạt động trở lại tăng 21%

Khuyến công quốc gia giai đoạn 2021 – 2025: Tạo đột phá cho sản phẩm công nghiệp nông thôn

Khuyến công quốc gia giai đoạn 2021 – 2025: Tạo đột phá cho sản phẩm công nghiệp nông thôn

Tổng kết chương trình khuyến công tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và chương trình giai đoạn 2021 - 2025

Tổng kết chương trình khuyến công tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và chương trình giai đoạn 2021 - 2025

Vĩnh Phúc: Nghiệm thu đề án ' Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất chế biến gỗ'

Vĩnh Phúc: Nghiệm thu đề án ' Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất chế biến gỗ'

Vĩnh Phúc: Nghiệm thu đề án ' Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất đũa tre và tăm tre'

Vĩnh Phúc: Nghiệm thu đề án ' Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất đũa tre và tăm tre'

Vĩnh Phúc: Nghiệm thu đề án 'Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất mộc' tại Cơ sở sản xuất Dương Văn Hậu

Vĩnh Phúc: Nghiệm thu đề án 'Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất mộc' tại Cơ sở sản xuất Dương Văn Hậu

Kết quả hoạt động khuyến công năm 2020

Kết quả hoạt động khuyến công năm 2020

Vĩnh Phúc: Nghiệm thu đề án Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất đá

Vĩnh Phúc: Nghiệm thu đề án Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất đá

Khuyến công Vĩnh phúc: Khuyến khích phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Khuyến công Vĩnh phúc: Khuyến khích phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Trung tâm Phát triển Công Thương Vĩnh Phúc: Tích cực, chủ động hỗ trợ doanh nghiệp

Trung tâm Phát triển Công Thương Vĩnh Phúc: Tích cực, chủ động hỗ trợ doanh nghiệp

Vĩnh Phúc: Tiếp tục nghiệm thu đề án 'Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất mộc'

Vĩnh Phúc: Tiếp tục nghiệm thu đề án 'Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất mộc'

Ninh Bình: Ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật mang hiệu quả cao

Ninh Bình: Ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật mang hiệu quả cao

Gian nan tìm hướng đi bền vững cho các làng nghề truyền thống

Gian nan tìm hướng đi bền vững cho các làng nghề truyền thống

Hà Nội sẽ tổ chức 5 'Tuần hàng Việt' trong năm 2021

Hà Nội sẽ tổ chức 5 'Tuần hàng Việt' trong năm 2021

Nghệ An: Hoạt động khuyến công có trọng tâm, trọng điểm

Nghệ An: Hoạt động khuyến công có trọng tâm, trọng điểm

Hội chợ triển lãm kích cầu tiêu dùng và hàng công nghiệp nông thôn tỉnh Quảng Ninh đón hơn 70 nghìn lượt khách

Hội chợ triển lãm kích cầu tiêu dùng và hàng công nghiệp nông thôn tỉnh Quảng Ninh đón hơn 70 nghìn lượt khách

Thúc phát triển bền vững và tăng trưởng xanh bằng kế hoạch phát triển từng địa phương

Thúc phát triển bền vững và tăng trưởng xanh bằng kế hoạch phát triển từng địa phương

Định hướng khuyến công quốc gia 2021-2025: Phù hợp với yêu cầu mới

Định hướng khuyến công quốc gia 2021-2025: Phù hợp với yêu cầu mới

Bình Thuận: Ban hành quy chế quản lý kinh phí khuyến công

Bình Thuận: Ban hành quy chế quản lý kinh phí khuyến công

'Lực đẩy' đưa sản phẩm làng nghề vươn xa

'Lực đẩy' đưa sản phẩm làng nghề vươn xa

Nghệ An: Hiệu quả từ hoạt động khuyến công giai đoạn 2016 - 2020

Nghệ An: Hiệu quả từ hoạt động khuyến công giai đoạn 2016 - 2020

Hơn 150 doanh nghiệp tham gia Hội chợ triển lãm Công nghiệp - Thương mại Tây Ninh

Hơn 150 doanh nghiệp tham gia Hội chợ triển lãm Công nghiệp - Thương mại Tây Ninh

Hà Nội tôn vinh 26 sản phẩm công nghiệp chủ lực

Hà Nội tôn vinh 26 sản phẩm công nghiệp chủ lực

Hà Nội tôn vinh 26 sản phẩm công nghiệp chủ lực

Hà Nội tôn vinh 26 sản phẩm công nghiệp chủ lực

Tổng kết chương trình khuyến công giai đoạn 2016-2020

Tổng kết chương trình khuyến công giai đoạn 2016-2020

Thái Bình: Triển khai đồng bộ hoạt động khuyến công

Thái Bình: Triển khai đồng bộ hoạt động khuyến công

Khuyến công khu vực miền Trung - Tây Nguyên: Hút vốn đối ứng từ cơ sơ

Khuyến công khu vực miền Trung - Tây Nguyên: Hút vốn đối ứng từ cơ sơ

Dấu ấn khuyến công khu vực phía Nam

Dấu ấn khuyến công khu vực phía Nam

Kinh nghiệm và giải pháp để làng nghề ở Thanh Thùy phát triển bền vững

Kinh nghiệm và giải pháp để làng nghề ở Thanh Thùy phát triển bền vững

Ninh Bình: Hỗ trợ ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất

Ninh Bình: Hỗ trợ ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất

Hội chợ hàng Việt - Đà Nẵng 2020 thu hút gần 350 gian hàng

Hội chợ hàng Việt - Đà Nẵng 2020 thu hút gần 350 gian hàng

Hà Nội công nhận 26 sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố năm 2020

Hà Nội công nhận 26 sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố năm 2020

Gần 350 gian hàng tại hội chợ hàng Việt - Đà Nẵng 2020

Gần 350 gian hàng tại hội chợ hàng Việt - Đà Nẵng 2020

Sửa đổi kế hoạch khuyến công địa phương

Sửa đổi kế hoạch khuyến công địa phương

150 doanh nghiệp tham gia Hội chợ hàng Việt-Đà Nẵng 2020

150 doanh nghiệp tham gia Hội chợ hàng Việt-Đà Nẵng 2020

Hà Nội công nhận 26 sản phẩm công nghiệp chủ lực năm 2020

Hà Nội công nhận 26 sản phẩm công nghiệp chủ lực năm 2020

Giai đoạn 2021-2025: Phú Thọ phấn đấu tăng trưởng sản xuất công nghiệp nông thôn đạt 15%/năm

Giai đoạn 2021-2025: Phú Thọ phấn đấu tăng trưởng sản xuất công nghiệp nông thôn đạt 15%/năm

Hà Nội: Công nhận 26 sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố năm 2020

Hà Nội: Công nhận 26 sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố năm 2020

Hà Nội công nhận sản phẩm công nghiệp chủ lực năm 2020

Hà Nội công nhận sản phẩm công nghiệp chủ lực năm 2020