Khung trình độ quốc gia và những vấn đề đặt ra

Khung trình độ quốc gia và những vấn đề đặt ra

Hướng dẫn về điều kiện được cấp giấy đăng ký hoạt động nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên

Hướng dẫn về điều kiện được cấp giấy đăng ký hoạt động nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên

Tốt nghiệp THCS vào học thẳng lên cao đẳng: Nên hay không nên đưa vào luật?

Tốt nghiệp THCS vào học thẳng lên cao đẳng: Nên hay không nên đưa vào luật?

Phát triển hệ thống đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

Phát triển hệ thống đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

Những luận cứ khoa học sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục

Những luận cứ khoa học sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục

Sửa đổi hợp lý về chức danh Giảng viên

Sửa đổi hợp lý về chức danh Giảng viên

Giáo dục, đã đến lúc phải nói cho ra nhẽ (2)

Giáo dục, đã đến lúc phải nói cho ra nhẽ (2)