Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử

Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử

Chiều ngày 10/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử đã chủ...
Thủ tướng: 'Chính phủ điện tử là điểm sáng nổi bật trong nhiệm kỳ'

Thủ tướng: 'Chính phủ điện tử là điểm sáng nổi bật trong nhiệm kỳ'

Tiếp tục phát triển ứng dụng công nghệ số trong mọi mặt đời sống

Tiếp tục phát triển ứng dụng công nghệ số trong mọi mặt đời sống

Chính phủ số tại Việt Nam sẽ được hình thành vào năm 2025

Chính phủ số tại Việt Nam sẽ được hình thành vào năm 2025

Thủ tướng đốc thúc xây dựng Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia

Thủ tướng đốc thúc xây dựng Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia

Điện Biên giám sát an ninh mạng 4 lớp cho hệ thống dữ liệu chung

Điện Biên giám sát an ninh mạng 4 lớp cho hệ thống dữ liệu chung

Bộ GTVT kết nối xong LGSP với nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia

Bộ GTVT kết nối xong LGSP với nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia

Tỉnh Yên Bái phê duyệt Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh

Tỉnh Yên Bái phê duyệt Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh

Phát triển Chính phủ số gắn kết chặt với chuyển đổi số, xây đô thị thông minh

Phát triển Chính phủ số gắn kết chặt với chuyển đổi số, xây đô thị thông minh

TP.HCM tăng khả năng cung cấp dịch vụ công trực tuyến với nền tảng LGSP

TP.HCM tăng khả năng cung cấp dịch vụ công trực tuyến với nền tảng LGSP

TP.HCM cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử

TP.HCM cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử

TP Hồ Chí Minh: Chuyển đổi số và cập nhật kiến trúc chính quyền điện tử

TP Hồ Chí Minh: Chuyển đổi số và cập nhật kiến trúc chính quyền điện tử

TPHCM: Chuyển đổi số và cập nhật kiến trúc chính quyền điện tử

TPHCM: Chuyển đổi số và cập nhật kiến trúc chính quyền điện tử

Thủ tướng phê duyệt Đề án Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ công chức nhà nước

Thủ tướng phê duyệt Đề án Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ công chức nhà nước

Sẽ có cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức

Sẽ có cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức

Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức

Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức

Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức

Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức

Tổng cục Thể dục thể thao tiếp nhận sử dụng Hệ thống phần mềm Một cửa điện tử của Bộ

Tổng cục Thể dục thể thao tiếp nhận sử dụng Hệ thống phần mềm Một cửa điện tử của Bộ

Hà Nội: 1.448 thủ tục hành chính đã triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Hà Nội: 1.448 thủ tục hành chính đã triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Hà Nội: Tích cực xây dựng Chính phủ điện tử, thủ tục hành chính công nhanh chóng, hiệu quả

Hà Nội: Tích cực xây dựng Chính phủ điện tử, thủ tục hành chính công nhanh chóng, hiệu quả

Gần 1.500 thủ tục hành chính đã triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Gần 1.500 thủ tục hành chính đã triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Hà Nội cập nhật cơ sở dữ liệu dân cư cho gần 8 triệu người

Hà Nội cập nhật cơ sở dữ liệu dân cư cho gần 8 triệu người

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Năm 2020 là năm Bộ được giao nhiều nhiệm vụ, trọng trách lớn, nhất là lĩnh vực báo chí và không gian mạng

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Năm 2020 là năm Bộ được giao nhiều nhiệm vụ, trọng trách lớn, nhất là lĩnh vực báo chí và không gian mạng

10 yêu cầu về hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh

10 yêu cầu về hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh

Bộ TT&TT ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử 2.0

Bộ TT&TT ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử 2.0

Bộ TT&TT ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0

Bộ TT&TT ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0

Bộ đầu tiên phê duyệt kiến trúc Chính phủ điện tử phiên bản 2.0

Bộ đầu tiên phê duyệt kiến trúc Chính phủ điện tử phiên bản 2.0

Tăng cường hợp tác xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử

Tăng cường hợp tác xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử

Bộ Y tế khai trương Cổng dịch vụ công trực tuyến

Bộ Y tế khai trương Cổng dịch vụ công trực tuyến

Cổng dịch vụ công trực tuyến Bộ Y tế tạo sự minh bạch phục vụ người dân

Cổng dịch vụ công trực tuyến Bộ Y tế tạo sự minh bạch phục vụ người dân

Hà Nội triển khai 1.427 dịch vụ công trực tuyến, mức độ 3, 4

Hà Nội triển khai 1.427 dịch vụ công trực tuyến, mức độ 3, 4

Hà Nội chỉ đạo thành lập Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng

Hà Nội chỉ đạo thành lập Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng

Thủ tướng: Không bỏ nếp cũ thì Chính phủ điện tử khó thành công

Thủ tướng: Không bỏ nếp cũ thì Chính phủ điện tử khó thành công

Thủ tướng: Quyết tâm xây dựng Chính phủ điện tử

Thủ tướng: Quyết tâm xây dựng Chính phủ điện tử

Bộ VH-TT&DL đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ giao

Bộ VH-TT&DL đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ giao