Mục kích công binh Việt Nam hóa giải UAV 'cảm tử'

Mục kích công binh Việt Nam hóa giải UAV 'cảm tử'

Khai mạc các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 2, 3, 4

Khai mạc các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 2, 3, 4

Vừa kiểm nghiệm phương án, vừa rèn giũa cán bộ

Vừa kiểm nghiệm phương án, vừa rèn giũa cán bộ

Tạo môi trường thuận lợi để Thủ đô phát triển

Tạo môi trường thuận lợi để Thủ đô phát triển

Tổng kết diễn tập khu vực phòng thủ các quận, huyện năm 2018

Tổng kết diễn tập khu vực phòng thủ các quận, huyện năm 2018

Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác quốc phòng, quân sự tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác quốc phòng, quân sự tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Đại hội Thi đua Quyết thắng LLVT tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2013-2018

Đại hội Thi đua Quyết thắng LLVT tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2013-2018

Thêm một lần củng cố thế trận khu vực phòng thủ

Thêm một lần củng cố thế trận khu vực phòng thủ

Đảm bảo công tác an ninh quốc phòng

Đảm bảo công tác an ninh quốc phòng

Thị xã Phú Thọ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018

Thị xã Phú Thọ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018

Cà Mau coi trọng xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc

Bế mạc Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Nam năm 2018

Bế mạc Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Nam năm 2018

Lãnh đạo xây dựng LLVT vững mạnh, thực hiện đúng tiến độ các mục tiêu đề ra

Nâng cao tiềm lực quốc phòng, an ninh của tỉnh Hà Nam trong tình hình mới

Nâng cao tiềm lực quốc phòng, an ninh của tỉnh Hà Nam trong tình hình mới

Bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

Kiểm tra công tác quốc phòng tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Kiểm tra công tác quốc phòng tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Nam năm 2018

Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Nam năm 2018

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Nam năm 2018

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Nam năm 2018