Chủ động xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ trong mọi nhiệm vụ

Chủ động xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ trong mọi nhiệm vụ

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh

Phong trào thi đua quyết thắng LLVT Hà Tĩnh diễn ra sâu rộng, hiệu quả

Phong trào thi đua quyết thắng LLVT Hà Tĩnh diễn ra sâu rộng, hiệu quả

Thi đua quyết thắng - động lực tạo nên sức mạnh của lực lượng vũ trang Hà Tĩnh

Thi đua quyết thắng - động lực tạo nên sức mạnh của lực lượng vũ trang Hà Tĩnh

Mục kích công binh Việt Nam hóa giải UAV 'cảm tử'

Mục kích công binh Việt Nam hóa giải UAV 'cảm tử'

Tạo môi trường thuận lợi để Thủ đô phát triển

Tạo môi trường thuận lợi để Thủ đô phát triển

Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác quốc phòng, quân sự tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác quốc phòng, quân sự tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Đại hội Thi đua Quyết thắng LLVT tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2013-2018

Đại hội Thi đua Quyết thắng LLVT tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2013-2018

Thị xã Phú Thọ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018

Thị xã Phú Thọ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018

Cà Mau coi trọng xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc

Bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Nam năm 2018

Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Nam năm 2018