Kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm tỉnh Hà Nam

Kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm tỉnh Hà Nam

Hà Nam kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về động viên chống hạn

Hà Nam kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về động viên chống hạn

Kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Hà Nam

Kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Hà Nam

Kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Hà Nam

Kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Hà Nam

Hà Nam 60 năm sau ngày Bác Hồ về thăm

Hà Nam 60 năm sau ngày Bác Hồ về thăm

Đại tướng Ngô Xuân Lịch tiếp xúc cử tri; thăm, tặng quà đối tượng chính sách và trung tâm điều dưỡng thương binh tại tỉnh Hà Nam

Đại tướng Ngô Xuân Lịch tiếp xúc cử tri; thăm, tặng quà đối tượng chính sách và trung tâm điều dưỡng thương binh tại tỉnh Hà Nam

Đại tướng Ngô Xuân Lịch thăm, tặng quà thương bệnh binh tỉnh Hà Nam

Đại tướng Ngô Xuân Lịch thăm, tặng quà thương bệnh binh tỉnh Hà Nam