Thừa Thiên Huế: Phát huy tiềm năng du lịch biển Lăng Cô

Thừa Thiên Huế: Phát huy tiềm năng du lịch biển Lăng Cô

Thừa Thiên - Huế có 127 km bờ biển với nhiều bãi tắm đẹp, nổi tiếng như Thuận An, Cảnh Dương, Tư Hiền, Lăng...

Thừa Thiên-Huế phát huy tiềm năng du lịch biển Lăng Cô

Phát huy tiềm năng du lịch biển Lăng Cô

Phát huy tiềm năng du lịch biển Lăng Cô

Thừa Thiên-Huế phát huy tiềm năng du lịch biển Lăng Cô

Thừa Thiên-Huế phát huy tiềm năng du lịch biển Lăng Cô

Điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô

Điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô

Chính thức chuyển đường du lịch Lăng Cô thành đường nội bộ Khu du lịch

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng KKT Chân Mây - Lăng Cô

Thừa Thiên - Huế thu hút đầu tư phát triển các dự án du lịch ven biển

Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô đưa khu phi thuế quan vào sử dụng

Thừa Thiên-Huế: Xây dựng khu vực Lăng Cô - Cảnh Dương thành khu du lịch quốc gia

Mười năm Lăng Cô được công nhận Vịnh đẹp thế giới

Công bố Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Lăng Cô - Cảnh Dương

Thừa Thiên Huế: Công bố Quy hoạch tổng thể Khu du lịch quốc gia Lăng Cô – Cảnh Dương

Xây dựng Lăng Cô – Cảnh Dương thành điểm đến quan trọng hàng đầu của khu vực miền Trung

Gần 50 dự án đầu tư vào Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô

Quy hoạch Khu du lịch quốc gia Lăng Cô - Cảnh Dương

Quy hoạch Khu du lịch quốc gia Lăng Cô - Cảnh Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế

Thừa Thiên-Huế: Kiến nghị điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung Khu kinh tế Chân Mây