Phù Lưu cần phát huy sức mạnh, tranh thủ nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Phù Lưu cần phát huy sức mạnh, tranh thủ nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Hà Tĩnh thưởng 1,5 tỷ đồng 3 xã đạt chuẩn NTM đợt II/2018

Hà Tĩnh thưởng 1,5 tỷ đồng 3 xã đạt chuẩn NTM đợt II/2018

Quảng Nam: Xã Điện Tiến quyết giữ danh hiệu và tăng thu nhập

Quảng Nam: Xã Điện Tiến quyết giữ danh hiệu và tăng thu nhập

Đoàn công tác tỉnh Phú Yên tham quan khu kinh tế Vũng Áng

Đoàn công tác tỉnh Phú Yên tham quan khu kinh tế Vũng Áng

Cân đối nguồn lực căn cơ, khả thi để xây dựng huyện nông thôn mới bền vững

Cân đối nguồn lực căn cơ, khả thi để xây dựng huyện nông thôn mới bền vững

Hà Tĩnh chia sẻ kinh nghiệm xây dựng NTM với tỉnh Đồng Tháp

Hà Tĩnh chia sẻ kinh nghiệm xây dựng NTM với tỉnh Đồng Tháp

Thành công của Hà Tĩnh là kinh nghiệm cho Quảng Bình về xây dựng NTM

Thành công của Hà Tĩnh là kinh nghiệm cho Quảng Bình về xây dựng NTM

Hà Tĩnh đề nghị Trung ương công nhận huyện Nghi Xuân đạt chuẩn NTM

Hà Tĩnh đề nghị Trung ương công nhận huyện Nghi Xuân đạt chuẩn NTM

Quảng Bình ấn tượng kết quả xây dựng nông thôn mới của Hà Tĩnh

Quảng Bình ấn tượng kết quả xây dựng nông thôn mới của Hà Tĩnh

Chuyện 5 cán bộ xã về làm bí thư, thôn trưởng ở Thượng Lộc

Chuyện 5 cán bộ xã về làm bí thư, thôn trưởng ở Thượng Lộc

Trưởng thôn xứ đạo làm dân vận khéo

Trưởng thôn xứ đạo làm dân vận khéo

Khu dân cư kiểu mẫu xoay xở xử lý rác thải sinh hoạt

Khu dân cư kiểu mẫu xoay xở xử lý rác thải sinh hoạt

Hà Tĩnh đề nghị trung ương công nhận huyện Nghi Xuân đạt chuẩn NTM

Hà Tĩnh đề nghị trung ương công nhận huyện Nghi Xuân đạt chuẩn NTM

Hà Tĩnh: 3 xã cuối cùng của huyện Nghi Xuân cán đích nông thôn mới

Hà Tĩnh: 3 xã cuối cùng của huyện Nghi Xuân cán đích nông thôn mới

3 xã cuối cùng của huyện Nghi Xuân cán đích nông thôn mới

3 xã cuối cùng của huyện Nghi Xuân cán đích nông thôn mới

Xã Xuân Lộc 'treo thưởng' 400 triệu đồng/khu dân cư NTM kiểu mẫu

Xã Xuân Lộc 'treo thưởng' 400 triệu đồng/khu dân cư NTM kiểu mẫu

Hà Giang ấn tượng với khu dân cư kiểu mẫu Hà Tĩnh

Hà Giang ấn tượng với khu dân cư kiểu mẫu Hà Tĩnh

Thạch Hà huy động 356.297 ngày công làm vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu

Thạch Hà huy động 356.297 ngày công làm vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu

Điện Thọ - 'làng quê đáng sống' của xứ Quảng

Điện Thọ - 'làng quê đáng sống' của xứ Quảng

Tuổi trẻ Hương Sơn đi đầu xây dựng vườn ươm cây giống

Tuổi trẻ Hương Sơn đi đầu xây dựng vườn ươm cây giống

Hà Tĩnh công nhận 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới đợt 1 - 2018

Hà Tĩnh công nhận 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới đợt 1 - 2018

Về quê Nguyễn Du nghe câu hò ví giặm

Về quê Nguyễn Du nghe câu hò ví giặm

Thạch Hà tăng tốc, phấn đấu thêm 8 xã về đích NTM vào cuối năm

Thạch Hà tăng tốc, phấn đấu thêm 8 xã về đích NTM vào cuối năm

Tiêu chí 20 là cách làm hay cho Hòa Bình học tập xây dựng NTM

Tiêu chí 20 là cách làm hay cho Hòa Bình học tập xây dựng NTM

Giữ vững các tiêu chí đã đạt, quan tâm nội dung khó để hoàn thiện các tiêu chí mới

Giữ vững các tiêu chí đã đạt, quan tâm nội dung khó để hoàn thiện các tiêu chí mới

Đất nhiễm mặn, Kỳ Hưng gặp khó trong xây dựng vườn mẫu

Đất nhiễm mặn, Kỳ Hưng gặp khó trong xây dựng vườn mẫu

Chạy đua với thời gian, Kỳ Hà quyết 'về đích' nông thôn mới trong năm 2018

Chạy đua với thời gian, Kỳ Hà quyết 'về đích' nông thôn mới trong năm 2018

Xây dựng nông thôn mới và phát triển công thương nghiệp: Động lực phát triển bền vững của Hà Tĩnh

Xây dựng nông thôn mới và phát triển công thương nghiệp: Động lực phát triển bền vững của Hà Tĩnh

Đức Lạng chỉnh trang vườn đồi, quyết làm giàu từ cây ăn quả

Đức Lạng chỉnh trang vườn đồi, quyết làm giàu từ cây ăn quả

Nghi Xuân bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ về đích huyện nông thôn mới

Nghi Xuân bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ về đích huyện nông thôn mới

Hà Tĩnh dồn lực để về đích sớm

Hà Tĩnh dồn lực để về đích sớm

Từ xuất phát điểm thấp, Thăng Bình thăng tiến nhanh

Từ xuất phát điểm thấp, Thăng Bình thăng tiến nhanh

Bình Định Bắc: Nâng cao tiêu chí 'cứng', giữ vững tiêu chí 'mềm'

Bình Định Bắc: Nâng cao tiêu chí 'cứng', giữ vững tiêu chí 'mềm'

Ngọc Sơn ra quân 100 ngày hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Ngọc Sơn ra quân 100 ngày hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Hà Tĩnh phấn đấu có ít nhất 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

Hà Tĩnh phấn đấu có ít nhất 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

Vũ Quang xây dựng 23 khu dân cư kiểu mẫu, 289 vườn mẫu

Vũ Quang xây dựng 23 khu dân cư kiểu mẫu, 289 vườn mẫu

Nông thôn mới, nền tảng của sự phát triển bền vững

Nông thôn mới, nền tảng của sự phát triển bền vững

Lão nông 80 tuổi vẫn 'say' làm vườn mẫu

Lão nông 80 tuổi vẫn 'say' làm vườn mẫu