Xây dựng nông thôn mới ở Quảng Nam: Duy Phước thay áo mới

Xây dựng nông thôn mới ở Quảng Nam: Duy Phước thay áo mới

Đại Lộc - Quảng Nam: Tập trung tạo đột phá về kinh tế gắn với bảo vệ môi trường

Đại Lộc - Quảng Nam: Tập trung tạo đột phá về kinh tế gắn với bảo vệ môi trường

NTM ở Quảng Nam: Quế Cường ngày càng đổi mới và hiện đại

NTM ở Quảng Nam: Quế Cường ngày càng đổi mới và hiện đại

Huyện đầu tiên ở Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới

Huyện đầu tiên ở Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kiểm tra dự án Ngàn Trươi – Cẩm Trang

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kiểm tra dự án Ngàn Trươi – Cẩm Trang

Về thăm xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của Hà Tĩnh

Về thăm xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của Hà Tĩnh

Dấu ấn khu dân cư kiểu mẫu ở Điện Phước

Dấu ấn khu dân cư kiểu mẫu ở Điện Phước

Phù Lưu cần phát huy sức mạnh, tranh thủ nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Phù Lưu cần phát huy sức mạnh, tranh thủ nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Quảng Nam: Xã Điện Tiến quyết giữ danh hiệu và tăng thu nhập

Quảng Nam: Xã Điện Tiến quyết giữ danh hiệu và tăng thu nhập

Đoàn công tác tỉnh Phú Yên tham quan khu kinh tế Vũng Áng

Đoàn công tác tỉnh Phú Yên tham quan khu kinh tế Vũng Áng

Hà Tĩnh chia sẻ kinh nghiệm xây dựng NTM với tỉnh Đồng Tháp

Hà Tĩnh chia sẻ kinh nghiệm xây dựng NTM với tỉnh Đồng Tháp

Thành công của Hà Tĩnh là kinh nghiệm cho Quảng Bình về xây dựng NTM

Thành công của Hà Tĩnh là kinh nghiệm cho Quảng Bình về xây dựng NTM

Hà Tĩnh đề nghị Trung ương công nhận huyện Nghi Xuân đạt chuẩn NTM

Hà Tĩnh đề nghị Trung ương công nhận huyện Nghi Xuân đạt chuẩn NTM

Trưởng thôn xứ đạo làm dân vận khéo

Trưởng thôn xứ đạo làm dân vận khéo

Hà Tĩnh đề nghị trung ương công nhận huyện Nghi Xuân đạt chuẩn NTM

Hà Tĩnh đề nghị trung ương công nhận huyện Nghi Xuân đạt chuẩn NTM

Hà Giang ấn tượng với khu dân cư kiểu mẫu Hà Tĩnh

Hà Giang ấn tượng với khu dân cư kiểu mẫu Hà Tĩnh

Hà Tĩnh công nhận 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới đợt 1 - 2018

Hà Tĩnh công nhận 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới đợt 1 - 2018

Giữ vững các tiêu chí đã đạt, quan tâm nội dung khó để hoàn thiện các tiêu chí mới

Giữ vững các tiêu chí đã đạt, quan tâm nội dung khó để hoàn thiện các tiêu chí mới

Đất nhiễm mặn, Kỳ Hưng gặp khó trong xây dựng vườn mẫu

Đất nhiễm mặn, Kỳ Hưng gặp khó trong xây dựng vườn mẫu

Chạy đua với thời gian, Kỳ Hà quyết 'về đích' nông thôn mới trong năm 2018

Chạy đua với thời gian, Kỳ Hà quyết 'về đích' nông thôn mới trong năm 2018

Xây dựng nông thôn mới và phát triển công thương nghiệp: Động lực phát triển bền vững của Hà Tĩnh

Xây dựng nông thôn mới và phát triển công thương nghiệp: Động lực phát triển bền vững của Hà Tĩnh

Nghi Xuân bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ về đích huyện nông thôn mới

Nghi Xuân bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ về đích huyện nông thôn mới

Hà Tĩnh dồn lực để về đích sớm

Hà Tĩnh dồn lực để về đích sớm

Từ xuất phát điểm thấp, Thăng Bình thăng tiến nhanh

Từ xuất phát điểm thấp, Thăng Bình thăng tiến nhanh

Bình Định Bắc: Nâng cao tiêu chí 'cứng', giữ vững tiêu chí 'mềm'

Bình Định Bắc: Nâng cao tiêu chí 'cứng', giữ vững tiêu chí 'mềm'

Ngọc Sơn ra quân 100 ngày hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Ngọc Sơn ra quân 100 ngày hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Hà Tĩnh phấn đấu có ít nhất 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

Hà Tĩnh phấn đấu có ít nhất 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

Vũ Quang xây dựng 23 khu dân cư kiểu mẫu, 289 vườn mẫu

Vũ Quang xây dựng 23 khu dân cư kiểu mẫu, 289 vườn mẫu

Lão nông 80 tuổi vẫn 'say' làm vườn mẫu

Lão nông 80 tuổi vẫn 'say' làm vườn mẫu

Kỳ Bắc dốc lực 'lấy lại' bằng đạt chuẩn nông thôn mới

Kỳ Bắc dốc lực 'lấy lại' bằng đạt chuẩn nông thôn mới

Góp 2,7 tỷ đồng xây dựng khu dân cư miền núi đẹp hàng đầu Hà Tĩnh

Góp 2,7 tỷ đồng xây dựng khu dân cư miền núi đẹp hàng đầu Hà Tĩnh

Xây dựng vườn mẫu đảm bảo quy hoạch gắn với hiệu quả kinh tế

Xây dựng vườn mẫu đảm bảo quy hoạch gắn với hiệu quả kinh tế