Đấu thầu 'siêu dự án' của Tập đoàn Tuần Châu

Đấu thầu 'siêu dự án' của Tập đoàn Tuần Châu

Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm

Tận dụng cơ hội thu hút vốn đầu tư từ châu Âu

Tận dụng cơ hội thu hút vốn đầu tư từ châu Âu

Bà Rịa-Vũng Tàu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm

Bà Rịa-Vũng Tàu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm

Bà Rịa – Vũng Tàu: 16 dự án trọng điểm đang được kêu gọi đầu tư

Bà Rịa – Vũng Tàu: 16 dự án trọng điểm đang được kêu gọi đầu tư

Kêu gọi phải gắn với đồng hành