Xác định nguyên nhân khiến tuyến kênh Tư Nghĩa ô nhiễm

Quảng Ngãi: Đã tìm ra nguyên nhân gây ô nhiễm kênh Tư Nghĩa

Quảng Ngãi: Đã tìm ra nguyên nhân gây ô nhiễm kênh Tư Nghĩa

Doanh nghiệp xả thải nhuộm đen dòng kênh ở Quảng Ngãi

Doanh nghiệp xả thải nhuộm đen dòng kênh ở Quảng Ngãi

Nguyên nhân khiến kênh Tư Nghĩa ở Quảng Ngãi ô nhiễm nghiêm trọng

Nguyên nhân khiến kênh Tư Nghĩa ở Quảng Ngãi ô nhiễm nghiêm trọng

Nước kênh nhiễm nặng do doanh nghiệp xả thải ở Quảng Ngãi

Nước kênh nhiễm nặng do doanh nghiệp xả thải ở Quảng Ngãi

Chủ tịch Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng: Không để 'trên thoáng, dưới chật', 'một cửa nhiều khóa'

Chủ tịch Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng: Không để 'trên thoáng, dưới chật', 'một cửa nhiều khóa'

Quảng Ngãi không để tình trạng 'trên thoáng, dưới chật'!

Quảng Ngãi không để tình trạng 'trên thoáng, dưới chật'!

Doanh nghiệp chế biến hải sản xả thải gây ô nhiễm môi trường

Doanh nghiệp chế biến hải sản xả thải gây ô nhiễm môi trường

Quảng Ngãi dừng hai tuyến xe buýt hoạt động kém hiệu quả

Quảng Ngãi dừng hai tuyến xe buýt hoạt động kém hiệu quả

Quảng Ngãi: Những chuyến xe chạy rỗng

Quảng Ngãi: Những chuyến xe chạy rỗng

Quảng Ngãi dừng 2 tuyến xe buýt kém hiệu quả

Quảng Ngãi dừng 2 tuyến xe buýt kém hiệu quả

Quảng Ngãi: Ô nhiễm từ khu công nghiệp ngày càng nghiêm trọng

Quảng Ngãi: Ô nhiễm từ khu công nghiệp ngày càng nghiêm trọng

Quảng Ngãi: Kênh nội đồng bị ô nhiễm nghiêm trọng

Quảng Ngãi: Kênh nội đồng bị ô nhiễm nghiêm trọng

Điều tra nguyên nhân dòng kênh bị nhuộm đen ở Quảng Ngãi

Điều tra nguyên nhân dòng kênh bị nhuộm đen ở Quảng Ngãi

Quảng Ngãi: Phản đối Khu công nghiệp xả thải gây ô nhiễm, dân đổ đất lấp kênh

Quảng Ngãi: Phản đối Khu công nghiệp xả thải gây ô nhiễm, dân đổ đất lấp kênh

Người dân 'nín thở' sống gần kênh ô nhiễm, bốc mùi

Người dân 'nín thở' sống gần kênh ô nhiễm, bốc mùi

Quảng Ngãi: Phản đối ô nhiễm, dân đổ đất lấp kênh

Quảng Ngãi: Phản đối ô nhiễm, dân đổ đất lấp kênh

Nguy cơ mất ANTT vì người dân bức xúc tình trạng ô nhiễm môi trường kéo dài

Nguy cơ mất ANTT vì người dân bức xúc tình trạng ô nhiễm môi trường kéo dài

Quảng Ngãi thống nhất nâng công suất nhà máy bia Sài Gòn lên 145 triệu lít/năm

Quảng Ngãi thống nhất nâng công suất nhà máy bia Sài Gòn lên 145 triệu lít/năm

Lãng phí xe buýt nội đô vì vắng khách

Lãng phí xe buýt nội đô vì vắng khách

Dân thuê xe đổ đất chặn dòng kênh bị nhuộm đen

Dân thuê xe đổ đất chặn dòng kênh bị nhuộm đen

Quảng Ngãi: Dân đổ đất lấp kênh phản đối khu công nghiệp xả thải

Quảng Ngãi: Dân đổ đất lấp kênh phản đối khu công nghiệp xả thải

Trạm xử lý nước thải khu công nghiệp Quảng Phú- Quảng Ngãi ô nhiễm nặng

Trạm xử lý nước thải khu công nghiệp Quảng Phú- Quảng Ngãi ô nhiễm nặng

Trạm xử lý nước thải ô nhiễm nghiêm trọng: Đừng để 'cái sảy nảy cái ung'

Trạm xử lý nước thải ô nhiễm nghiêm trọng: Đừng để 'cái sảy nảy cái ung'

Quảng Ngãi: Nhiều nội dung phối hợp của ngành Tuyên giáo đã được thực hiện tốt

Quảng Ngãi: Nhiều nội dung phối hợp của ngành Tuyên giáo đã được thực hiện tốt

Dân Quảng Ngãi dựng rào chắn phản đối trạm nước thải khu công nghiệp bốc mùi hôi thối

Dân Quảng Ngãi dựng rào chắn phản đối trạm nước thải khu công nghiệp bốc mùi hôi thối

Trạm xử lý nước thải ô nhiễm kéo dài

Trạm xử lý nước thải ô nhiễm kéo dài

Quảng Ngãi: Trạm xử lý nước thải khu công nghiệp ô nhiễm nghiêm trọng

Quảng Ngãi: Trạm xử lý nước thải khu công nghiệp ô nhiễm nghiêm trọng

Quảng Ngãi: Người dân lập rào chắn xe tại trạm xử lý nước thải tập trung KCN Quảng Phú

Quảng Ngãi: Người dân lập rào chắn xe tại trạm xử lý nước thải tập trung KCN Quảng Phú

Chịu hết nỗi!

Chịu hết nỗi!

Người dân bức xúc vì ô nhiễm môi trường từ KCN Quảng Phú

Người dân bức xúc vì ô nhiễm môi trường từ KCN Quảng Phú

Quảng Ngãi: Người dân lập rào chắn xe tại trạm xử lý nước thải tập trung KCN Quảng Phú

Quảng Ngãi: Người dân lập rào chắn xe tại trạm xử lý nước thải tập trung KCN Quảng Phú

Trạm xử lý nước thải KCN Quảng Phú gây mùi hôi khiến người dân bức xúc

Trạm xử lý nước thải KCN Quảng Phú gây mùi hôi khiến người dân bức xúc

Quảng Ngãi: Dân lập rào chắn xe vào khu công nghiệp để phản đối ô nhiễm

Quảng Ngãi: Dân lập rào chắn xe vào khu công nghiệp để phản đối ô nhiễm

Nửa đêm, người dân Quảng Ngãi chặn xe vì bức xúc mùi hôi

Nửa đêm, người dân Quảng Ngãi chặn xe vì bức xúc mùi hôi

Trạm xử lý nước thải gây mùi hôi thối, dân lập rào chắn chặn xe

Trạm xử lý nước thải gây mùi hôi thối, dân lập rào chắn chặn xe

Người dân lập rào chắn chặn xe phản đối trạm xử lý nước thải khu công nghiệp gây ô nhiễm

Người dân lập rào chắn chặn xe phản đối trạm xử lý nước thải khu công nghiệp gây ô nhiễm

PC Quảng Ngãi: Đến năm 2020 phấn đấu đạt 100% trạm biến áp không người trực

PC Quảng Ngãi: Đến năm 2020 phấn đấu đạt 100% trạm biến áp không người trực

Quảng Ngãi: Tập trung xử lý ô nhiễm ở KCN, CCN và làng nghề

Quảng Ngãi: Tập trung xử lý ô nhiễm ở KCN, CCN và làng nghề

Quảng Ngãi: Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường tại KCN Quảng Phú

Quảng Ngãi: Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường tại KCN Quảng Phú