Quân đội Syria đè bẹp IS, chiếm khu công nghiệp Deir Ezzor (video)

Quân đội Syria đè bẹp IS, chiếm khu công nghiệp Deir Ezzor (video)

Quân đội Syria giải phóng quận quan trọng ở TP Deir Ezzor

Quân đội Syria giải phóng quận quan trọng ở TP Deir Ezzor

Quân đội Syria chuẩn bị giải phóng hoàn toàn TP Deir Ezzor

Quân đội Syria chuẩn bị giải phóng hoàn toàn TP Deir Ezzor

Quân đội Syria chuẩn bị giải phóng hoàn toàn TP Deir Ezzor

Quân đội Syria chuẩn bị giải phóng hoàn toàn TP Deir Ezzor

Phiến quân IS phản công dữ dội SDF tại Deir Ezzor

Phiến quân IS phản công dữ dội SDF tại Deir Ezzor

Phiến quân IS phản công dữ dội SDF tại Deir Ezzor

Phiến quân IS phản công dữ dội SDF tại Deir Ezzor

SDF tiến cách thành phố Deir Ezzor chưa đầy 10 km

SDF tiến cách thành phố Deir Ezzor chưa đầy 10 km

Lực lượng thân Mỹ tiến cách thành phố Deir Ezzor 15 km

Lực lượng thân Mỹ tiến cách thành phố Deir Ezzor 15 km

Lực lượng thân Mỹ tiến cách thành phố Deir Ezzor 15 km

Lực lượng thân Mỹ tiến cách thành phố Deir Ezzor 15 km