Đà Nẵng: Dừng xây dựng tuyến luồng Thọ Quang

Đà Nẵng: Dừng xây dựng tuyến luồng Thọ Quang

Vì sao dừng triển khai công trình hàng hải đầu tiên theo hình thức PPP tại Đà Nẵng?

Vì sao dừng triển khai công trình hàng hải đầu tiên theo hình thức PPP tại Đà Nẵng?

Dừng Dự án tuyến luồng vào Khu bến cảng Thọ Quang, Cảng biển Đà Nẵng

Dừng Dự án tuyến luồng vào Khu bến cảng Thọ Quang, Cảng biển Đà Nẵng

Bến cảng Thọ Quang sẽ dừng hoạt động xây dựng tuyến luồng

Bến cảng Thọ Quang sẽ dừng hoạt động xây dựng tuyến luồng

Chuyển Bến xe khách Vĩnh Long thành công ty cổ phần

Chuyển Bến xe khách Vĩnh Long thành công ty cổ phần

Đà Nẵng: Dừng thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến luồng vào khu bến cảng Thọ Quang

Đà Nẵng: Dừng thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến luồng vào khu bến cảng Thọ Quang

Đà Nẵng: Dừng xây dựng tuyến luồng Thọ Quang

Đà Nẵng: Dừng xây dựng tuyến luồng Thọ Quang