Phê duyệt chủ trương xây dựng 2 bến container thời gian hoạt động 70 năm

Phê duyệt chủ trương xây dựng 2 bến container thời gian hoạt động 70 năm

Hai bến cảng số 5 và 6 tại Khu bến cảng Lạch Huyện (Hải Phòng) có tổng mức đầu tư hơn 6.400 tỷ đồng với...
Tham vọng logistics nghìn tỉ của ông Kỳ 'Hateco'

Tham vọng logistics nghìn tỉ của ông Kỳ 'Hateco'

Hải Phòng: Đầu tư hơn 6.400 tỉ đồng xây dựng 2 bến container

Hải Phòng: Đầu tư hơn 6.400 tỉ đồng xây dựng 2 bến container

Phê duyệt chủ trương xây dựng 2 bến container tại Khu bến cảng Lạch Huyện

Phê duyệt chủ trương xây dựng 2 bến container tại Khu bến cảng Lạch Huyện

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 1-5/3/2021

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 1-5/3/2021

Phê duyệt chủ trương xây dựng 2 bến container hơn 6.400 tỷ đồng ở Hải Phòng

Phê duyệt chủ trương xây dựng 2 bến container hơn 6.400 tỷ đồng ở Hải Phòng

Hải Phòng sẽ có 2 bến container mới tại Khu bến cảng Lạch Huyện

Hải Phòng sẽ có 2 bến container mới tại Khu bến cảng Lạch Huyện

Hải Phòng có thêm 2 bến container tại cảng Lạch Huyện

Hải Phòng có thêm 2 bến container tại cảng Lạch Huyện

Phê duyệt chủ trương xây dựng 2 bến container tại Khu bến cảng Lạch Huyện

Phê duyệt chủ trương xây dựng 2 bến container tại Khu bến cảng Lạch Huyện

Bộ GTVT đồng thuận xây dựng bến container số 5, số 6 tại cảng Lạch Huyện

Bộ GTVT đồng thuận xây dựng bến container số 5, số 6 tại cảng Lạch Huyện

Dự án cảng Lạch Huyện (Hải Phòng) nhận giải thưởng công nghệ sáng tạo

Dự án cảng Lạch Huyện (Hải Phòng) nhận giải thưởng công nghệ sáng tạo

Hải Phòng đề xuất xây mới hai cảng biển với vốn đầu tư trên 6.400 tỷ

Hải Phòng đề xuất xây mới hai cảng biển với vốn đầu tư trên 6.400 tỷ

Đề xuất đầu tư 6.425 tỷ đồng xây 2 bến tại cảng Lạch Huyện (Hải Phòng)

Đề xuất đầu tư 6.425 tỷ đồng xây 2 bến tại cảng Lạch Huyện (Hải Phòng)

Hải Phòng có 49 bến cảng thuộc hệ thống cảng biển Việt Nam

Hải Phòng có 49 bến cảng thuộc hệ thống cảng biển Việt Nam

Đầu tư hai bến cảng container gần 7.000 tỷ đồng tại Hải Phòng

Đầu tư hai bến cảng container gần 7.000 tỷ đồng tại Hải Phòng

Mở rộng cảng quốc tế Lạch Huyện giá trị 7.000 tỷ đồng

Mở rộng cảng quốc tế Lạch Huyện giá trị 7.000 tỷ đồng

Gần 7.000 tỷ đồng xây dựng bến container 3, 4 Cảng Hải Phòng

Gần 7.000 tỷ đồng xây dựng bến container 3, 4 Cảng Hải Phòng

Phê duyệt chủ trương đầu tư bến công-ten-nơ số 3, 4 Cảng Hải Phòng

Phê duyệt chủ trương đầu tư bến container 3, 4 Cảng Hải Phòng

Phê duyệt chủ trương đầu tư bến container 3, 4 Cảng Hải Phòng

Phê duyệt chủ trương đầu tư thêm hai bến container tại cảng Hải Phòng

Phê duyệt chủ trương đầu tư thêm hai bến container tại cảng Hải Phòng

Đề xuất cho Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đầu tư 6.946 tỷ đồng xây 2 bến cảng Lạch Huyện

Đề xuất cho Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đầu tư 6.946 tỷ đồng xây 2 bến cảng Lạch Huyện

Đề xuất cho Công ty CP cảng Hải Phòng đầu tư 6.946 tỷ đồng xây 2 bến cảng Lạch Huyện

Đề xuất cho Công ty CP cảng Hải Phòng đầu tư 6.946 tỷ đồng xây 2 bến cảng Lạch Huyện