Hai Bộ KH-ĐT và GTVT: 'Có cơ sở phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Bến cảng Liên Chiểu'

Hai Bộ KH-ĐT và GTVT: 'Có cơ sở phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Bến cảng Liên Chiểu'

Sở GTVT Đà Nẵng cho hay, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Dũng, lãnh đạo Bộ KH-ĐT vừa có báo cáo...
Kiến nghị Thủ tướng xây cảng Liên Chiểu là công trình đặc biệt

Kiến nghị Thủ tướng xây cảng Liên Chiểu là công trình đặc biệt

Đà Nẵng xin chủ trương Chính phủ đầu tư cảng Liên Chiểu

Đà Nẵng xin chủ trương Chính phủ đầu tư cảng Liên Chiểu

Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ: Đà Nẵng sẽ làm cảng Liên Chiểu

Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ: Đà Nẵng sẽ làm cảng Liên Chiểu

Tranh cãi đầu tư cảng Liên Chiểu: Việc cần làm là...

Tranh cãi đầu tư cảng Liên Chiểu: Việc cần làm là...

Đà Nẵng đẩy mạnh phát triển kinh tế biển

Đà Nẵng đẩy mạnh phát triển kinh tế biển

Đà Nẵng nên xây mới hay phát triển cảng Liên Chiểu cũ?

Đà Nẵng nên xây mới hay phát triển cảng Liên Chiểu cũ?