Dinh thự Vương Chí Sình có chủ mới, Đồng Văn bàn phương án quản lý

Dinh thự Vương Chí Sình có chủ mới, Đồng Văn bàn phương án quản lý

Vàng Thị Chờ - cháu nội đời thứ 4 thuộc chi vợ 3 của vua Mèo Vương Chí Sình - có tên trong số những người...
Vướng mắc tại Dinh thự họ Vương: Cần sớm tháo gỡ để bảo vệ di tích

Vướng mắc tại Dinh thự họ Vương: Cần sớm tháo gỡ để bảo vệ di tích

Quanh Dinh thự Vua Mèo: Vẫn chưa tìm được tiếng nói chung

Quanh Dinh thự Vua Mèo: Vẫn chưa tìm được tiếng nói chung

Chủ sở hữu và Sở Hà Giang họp bàn quy chế quản lý khu nhà Vương

Chủ sở hữu và Sở Hà Giang họp bàn quy chế quản lý khu nhà Vương

Không có chuyện đóng cửa dinh thự vua Mèo

Không có chuyện đóng cửa dinh thự vua Mèo

Bàn cách quản lý nhà Vương

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu về 'Đóng cửa khu nhà Vương'

Bộ VHTTDL đề nghị Hà Giang chỉ đạo thực hiện việc bảo vệ Di tích quốc gia Khu Nhà Vương

Dinh thự vua Mèo: châu báu niềm tin

Quyền sử dụng đất tại Dinh Vua Mèo thuộc về hậu duệ họ Vương