Lễ truy điệu và an táng nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười

Lễ truy điệu và an táng nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười

Những hình ảnh xúc động tại lễ an táng nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười

Những hình ảnh xúc động tại lễ an táng nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười

Hình ảnh lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại quê nhà

Hình ảnh lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại quê nhà

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước thả nắm đất tiễn biệt cố Tổng Bí thư Đỗ Mười

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước thả nắm đất tiễn biệt cố Tổng Bí thư Đỗ Mười

Lễ an táng nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười

Lễ an táng nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười

Lễ An táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại quê nhà

Lễ An táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại quê nhà

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã được an táng tại quê nhà: 'Xin vĩnh biệt đồng chí!'

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã được an táng tại quê nhà: 'Xin vĩnh biệt đồng chí!'

Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười về với đất mẹ

Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười về với đất mẹ

Hình ảnh Lễ đưa tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Hình ảnh Lễ đưa tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Hình ảnh di linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tới linh xa

Hình ảnh di linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tới linh xa

Lễ truy điệu, Lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Lễ truy điệu, Lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Cử hành trọng thể Lễ truy điệu và an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Cử hành trọng thể Lễ truy điệu và an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Hình ảnh cỗ linh xa đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về đất Mẹ

Hình ảnh cỗ linh xa đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về đất Mẹ

Tổ chức trọng thể lễ truy điệu, an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Tổ chức trọng thể lễ truy điệu, an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Xem trực tiếp Lễ truy điệu và an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Xem trực tiếp Lễ truy điệu và an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Lễ viếng, Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Lễ viếng, Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Lời từ biệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với cố Tổng bí thư Đỗ Mười

Lời từ biệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với cố Tổng bí thư Đỗ Mười

Trên 1.500 đoàn trong nước, quốc tế viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Trên 1.500 đoàn trong nước, quốc tế viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiễn biệt nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiễn biệt nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và quyết định mang tính lịch sử

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và quyết định mang tính lịch sử

Tổ chức Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười trong 2 ngày 6, 7/10

Tổ chức Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười trong 2 ngày 6, 7/10

Thông cáo đặc biệt về lễ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Thông cáo đặc biệt về lễ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Thông báo Lễ viếng, lễ truy điệu và lễ an táng Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Thông báo Lễ viếng, lễ truy điệu và lễ an táng Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười trong hai ngày

Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười trong hai ngày