Phát hiện thêm một đơn vị xả thải trái phép trên sông Mã

Phát hiện thêm một đơn vị xả thải trái phép trên sông Mã

Trước nghi vấn cá chết từ nguồn nước bị ô nhiễm, cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện các đơn vị 'đầu độc'...
Quan Hóa (Thanh Hóa): Thêm một đơn vị xả thải trái phép trên sông Mã bị phát hiện

Quan Hóa (Thanh Hóa): Thêm một đơn vị xả thải trái phép trên sông Mã bị phát hiện

Phát lộ hệ thống 'ngầm' của các cơ sở chế biến lâm sản ở Quan Hóa

Phát lộ hệ thống 'ngầm' của các cơ sở chế biến lâm sản ở Quan Hóa

Thanh Hóa: Tiếp tục phát hiện doanh nghiệp chôn ống ngầm, xả thải ra sông Mã

Thanh Hóa: Tiếp tục phát hiện doanh nghiệp chôn ống ngầm, xả thải ra sông Mã

Liên tiếp lộ mặt các thủ phạm 'bức tử' sông Mã

Liên tiếp lộ mặt các thủ phạm 'bức tử' sông Mã

Quan Hóa: Tiếp tục phát hiện cơ sở chế biến lâm sản xả thải ra sông Mã

Quan Hóa: Tiếp tục phát hiện cơ sở chế biến lâm sản xả thải ra sông Mã

Cẩm Thủy (Thanh Hóa): Xuất hiện cá chết trên sông Mã với số lượng lớn

Cẩm Thủy (Thanh Hóa): Xuất hiện cá chết trên sông Mã với số lượng lớn