Đang đổ móng nhà, người đàn ông bị điện giật tử vong

Đang đổ móng nhà, người đàn ông bị điện giật tử vong

Quảng Ninh: Cổng nhà đổ sập khiến hai công nhân tử vong

Quảng Ninh: Cổng nhà đổ sập khiến hai công nhân tử vong

Sập mái cổng khi thi công, 2 thợ xây tử vong

Sập mái cổng khi thi công, 2 thợ xây tử vong

Quảng Ninh: Mái cổng bất ngờ bị sập khiến hai thợ xây tử vong

Quảng Ninh: Mái cổng bất ngờ bị sập khiến hai thợ xây tử vong

Mái cổng đang thi công đổ sập, 2 thợ xây tử vong

Mái cổng đang thi công đổ sập, 2 thợ xây tử vong

Sập cổng nhà đang thi công, 2 thợ xây tử vong

Sập cổng nhà đang thi công, 2 thợ xây tử vong

Sập cổng đang xây dựng, 2 người tử vong

Sập mái cổng nhà đè chết 2 người ở Quảng Ninh

Cổng nhà sập đè chết 2 người ở Quảng Ninh

Tai nạn thương tâm: Mái cổng bất ngờ đổ sập, 2 thợ xây bị đè tử vong

Quảng Ninh: Hai công nhân tử vong khi đang xây nhà

Quảng Ninh: Mái cổng đổ sập khi đang thi công, 2 người tử vong

Sập mái cổng khiến 2 người tử vong ở thành phố Uông Bí