Cặp cửa khẩu song phương Chi Ma – Ái Điểm chính thức đi vào hoạt động

Cặp cửa khẩu song phương Chi Ma – Ái Điểm chính thức đi vào hoạt động

Mở cặp cửa khẩu song phương Chi Ma - Ái Điểm tăng cơ hội giao thương

Mở cặp cửa khẩu song phương Chi Ma - Ái Điểm tăng cơ hội giao thương

Khai trương cặp cửa khẩu giữa Lạng Sơn-Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc

Khai trương cặp cửa khẩu giữa Lạng Sơn-Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc

Chính thức mở cặp cửa khẩu Chi Ma (Việt Nam) - Ái Điểm (Trung Quốc)

Chính thức mở cặp cửa khẩu Chi Ma (Việt Nam) - Ái Điểm (Trung Quốc)

Chính thức mở cặp cửa khẩu Chi Ma - Ái Điểm

Chính thức mở cặp cửa khẩu Chi Ma - Ái Điểm

Những cạm bẫy trên đường đến miền đất hứa

Những cạm bẫy trên đường đến miền đất hứa

Hợp tác 4 tỉnh biên giới Việt Nam với Quảng Tây, Trung Quốc ngày càng hiệu quả

Hợp tác 4 tỉnh biên giới Việt Nam với Quảng Tây, Trung Quốc ngày càng hiệu quả

Hợp tác 4 tỉnh biên giới Việt Nam với Quảng Tây ngày càng hiệu quả

Hợp tác 4 tỉnh biên giới Việt Nam với Quảng Tây ngày càng hiệu quả