Hợp tác 4 tỉnh biên giới Việt Nam với Quảng Tây, Trung Quốc ngày càng hiệu quả

Hợp tác 4 tỉnh biên giới Việt Nam với Quảng Tây, Trung Quốc ngày càng hiệu quả

Hợp tác 4 tỉnh biên giới Việt Nam với Quảng Tây ngày càng hiệu quả

Hợp tác 4 tỉnh biên giới Việt Nam với Quảng Tây ngày càng hiệu quả

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tiếp Bí thư Khu ủy Quảng Tây

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tiếp Bí thư Khu ủy Quảng Tây

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình tiếp Bí thư Khu ủy Quảng Tây

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình tiếp Bí thư Khu ủy Quảng Tây

Thông xe tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa Việt Nam-Trung Quốc

Thông xe tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa Việt Nam-Trung Quốc

Thông xe tuyến vận tải tại cửa khẩu Hữu Nghị Việt Nam - Trung Quốc

Thông xe tuyến vận tải tại cửa khẩu Hữu Nghị Việt Nam - Trung Quốc

Thông xe tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa cửa khẩu Việt - Trung

Thông xe tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa cửa khẩu Việt - Trung