Xét xử hai nguyên lãnh đạo Đà Nẵng: Đảm bảo quyền lợi cho người dân

Xét xử hai nguyên lãnh đạo Đà Nẵng: Đảm bảo quyền lợi cho người dân

Xét xử 2 nguyên lãnh đạo TP Đà Nẵng: Đảm bảo quyền lợi cho người dân tại các dự án

Xét xử 2 nguyên lãnh đạo TP Đà Nẵng: Đảm bảo quyền lợi cho người dân tại các dự án

Cấp dưới xin giảm nhẹ cho 2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng

Cấp dưới xin giảm nhẹ cho 2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng

Dự án Habour Ville: Ông Trần Văn Minh nhiều lần bút phê, hơn 2.800 tỷ đồng 'bốc hơi'

Dự án Habour Ville: Ông Trần Văn Minh nhiều lần bút phê, hơn 2.800 tỷ đồng 'bốc hơi'

Thương vụ siêu lợi của Vũ 'nhôm' và bút phê của cựu Chủ tịch Đà Nẵng

Thương vụ siêu lợi của Vũ 'nhôm' và bút phê của cựu Chủ tịch Đà Nẵng

Cận cảnh các dự án khiến Vũ 'nhôm' và 2 cựu chủ tịch Đà Nẵng hầu tòa

Cận cảnh các dự án khiến Vũ 'nhôm' và 2 cựu chủ tịch Đà Nẵng hầu tòa

Dự án Habour Ville: Vũ nhôm 'băm nhỏ' đất nền, đút túi 416 tỷ đồng

Các cựu lãnh đạo Đà Nẵng vừa bị khởi tố liên quan đến Vũ 'nhôm' thế nào?

Vì sao Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng bị khởi tố?

Khởi tố nguyên Phó chủ tịch TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn