Vĩnh Long nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Vĩnh Long nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Bà Rịa - Vũng Tàu đẩy nhanh tiến độ 19 dự án trọng điểm

Thu hút đầu tư tạo động lực phát triển kinh tế

Thu hút đầu tư tạo động lực phát triển kinh tế

Bà Rịa - Vũng Tàu tìm nhà đầu tư làm dự án khu đô thị mới hơn 4.600 tỷ đồng

Bà Rịa - Vũng Tàu tìm nhà đầu tư làm dự án khu đô thị mới hơn 4.600 tỷ đồng

Bà Rịa - Vũng Tàu: Duyệt chủ đầu tư dự án chung cư tại Khu đô thị mới Phú Mỹ

Bà Rịa - Vũng Tàu: Duyệt chủ đầu tư dự án chung cư tại Khu đô thị mới Phú Mỹ

Không để thiếu vốn làm chậm triển khai các dự án trọng điểm

Không để thiếu vốn làm chậm triển khai các dự án trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu kêu gọi đầu tư các dự án trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu kêu gọi đầu tư các dự án trọng điểm

Tận dụng cơ hội thu hút vốn đầu tư từ châu Âu

Bà Rịa - Vũng Tàu quyết thanh lọc thị trường, đầu tư chọn lọc

Bà Rịa – Vũng Tàu trình Thủ tướng chấp thuận chủ trương dự án Khu đô thị biển quy mô hơn 1.500 ha

Bà Rịa – Vũng Tàu: 16 dự án trọng điểm đang được kêu gọi đầu tư

Kêu gọi phải gắn với đồng hành