Nhà hát 1.500 tỷ ở Thủ Thiêm có xứng tầm biểu tượng văn hóa TP.HCM?

Nhà hát 1.500 tỷ ở Thủ Thiêm có xứng tầm biểu tượng văn hóa TP.HCM?

Quốc gia thông minh - động lực cho sự tăng trưởng của Singapore

Quốc gia thông minh - động lực cho sự tăng trưởng của Singapore

Khu đô thị Bắc sông Cấm - Hải Phòng: Công tác GPMB quá chậm

Khu đô thị Bắc sông Cấm - Hải Phòng: Công tác GPMB quá chậm

Kiến nghị cho đấu thầu 250ha đất làm sân golf bị 'treo' nhiều năm

Kiến nghị cho đấu thầu 250ha đất làm sân golf bị 'treo' nhiều năm

TP HCM muốn đấu thầu khu đất từng là dự án sân golf lớn nhất

TP HCM muốn đấu thầu khu đất từng là dự án sân golf lớn nhất

Đấu thầu sân golf 'khủng' nhất TP.HCM

Đấu thầu sân golf 'khủng' nhất TP.HCM

Khánh thành Trường Quốc tế Sky-line Đà Nẵng

Khánh thành Trường Quốc tế Sky-line Đà Nẵng

Khánh thành trường quốc tế SKY – LINE Đà Nẵng

Khánh thành trường quốc tế SKY – LINE Đà Nẵng

SKY-LINE đầu tư 300 tỷ đồng xây dựng 'Trường trong rừng, rừng trong trường'

SKY-LINE đầu tư 300 tỷ đồng xây dựng 'Trường trong rừng, rừng trong trường'