Pháo sáng chứa chất độc nguy hại tính mạng

Pháo sáng chứa chất độc nguy hại tính mạng

Pháo sáng chứa hóa chất độc hại cho hệ hô hấp gây khó thở và phù các mao mạch làm tắt đường thở.