Công đoàn Điện lực Việt Nam thăm hỏi công nhân lao động vùng cao

Công đoàn Điện lực Việt Nam thăm hỏi công nhân lao động vùng cao

Công đoàn Điện lực VN tặng quà CNLĐ điện lực Côn Đảo

Công đoàn Điện lực VN tặng quà CNLĐ điện lực Côn Đảo

Động viên CNVCLĐ ngành điện bị thiệt hại do mưa lũ

Động viên CNVCLĐ ngành điện bị thiệt hại do mưa lũ

Hơn 7 tỉ đồng thăm hỏi, hỗ trợ 3.800 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Hơn 7 tỉ đồng thăm hỏi, hỗ trợ 3.800 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Công đoàn Điện lực Việt Nam đặt mục tiêu cao trong đảm bảo ATVSLĐ

Công đoàn Điện lực Việt Nam đặt mục tiêu cao trong đảm bảo ATVSLĐ

Chia khó với công nhân vùng biển đảo

Chia khó với công nhân vùng biển đảo

CĐ Điện lực VN: Thăm hỏi, động viên CNVCLĐ nhân dịp Tháng Công nhân

CĐ Điện lực VN: Thăm hỏi, động viên CNVCLĐ nhân dịp Tháng Công nhân

Thường trực Đảng ủy Tập đoàn EVN làm việc với Công đoàn Điện lực Việt Nam

Thường trực Đảng ủy Tập đoàn EVN làm việc với Công đoàn Điện lực Việt Nam

CĐ Điện lực Việt Nam làm việc với CĐ Điện lực, địa chất và khai khoáng Mông Cổ

CĐ Điện lực Việt Nam làm việc với CĐ Điện lực, địa chất và khai khoáng Mông Cổ

Hội thi Thợ giỏi cấp Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Tiếp tục hướng tới lực lượng lao động trực tiếp tại cơ sở

Hội thi Thợ giỏi cấp Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Tiếp tục hướng tới lực lượng lao động trực tiếp tại cơ sở

Cty Điện lực Quảng Ngãi đã khôi phục cấp điện 100% cho nhân dân

Cty Điện lực Quảng Ngãi đã khôi phục cấp điện 100% cho nhân dân

Tổng LĐLĐVN làm việc với Công đoàn Điện lực về công tác Đại hội V

Tổng LĐLĐVN làm việc với Công đoàn Điện lực về công tác Đại hội V

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường: Cần nêu bật các hoạt động chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường: Cần nêu bật các hoạt động chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động