1000 cây hồng Bulgaria khoe sắc trong Lễ hội Hoa hồng

1000 cây hồng Bulgaria khoe sắc trong Lễ hội Hoa hồng

Lễ hội hoa hồng Bulgaria lần thứ 2 được tổ chức tại Hà Nội

Lễ hội hoa hồng Bulgaria lần thứ 2 được tổ chức tại Hà Nội

1.000 cây hồng Bulgaria sẽ có mặt tại Lễ hội Hoa hồng 2018

1.000 cây hồng Bulgaria sẽ có mặt tại Lễ hội Hoa hồng 2018

Hàng nghìn người tham dự 'Ngày hội hoa hồng Bulgaria và bạn bè'

Hàng nghìn người tham dự 'Ngày hội hoa hồng Bulgaria và bạn bè'

Điểm vui chơi 8/3: Ngắm trăm hoa đua sắc trước ngày khai mạc Lễ hội hoa hồng Bulgaria

Điểm vui chơi 8/3: Ngắm trăm hoa đua sắc trước ngày khai mạc Lễ hội hoa hồng Bulgaria

Lễ hội hoa hồng Bulgaria đã sẵn sàng 'hút hồn' người yêu hoa

Lễ hội hoa hồng Bulgaria đã sẵn sàng 'hút hồn' người yêu hoa

Lễ hội hoa hồng Bulgaria diễn ra trong 4 ngày

Lễ hội hoa hồng Bulgaria diễn ra trong 4 ngày

Hà Nội: Ngắm hơn 1.000 cây hoa hồng Bulgaria vào đúng ngày 8/3

Hà Nội: Ngắm hơn 1.000 cây hoa hồng Bulgaria vào đúng ngày 8/3

Lễ hội Hoa hồng có vượt qua 'cửa ải' bị bẻ cành, dẫm cây?

Lễ hội Hoa hồng có vượt qua 'cửa ải' bị bẻ cành, dẫm cây?

1.000 cây hồng Bulgaria sẽ có mặt tại Lễ hội Hoa hồng 2018

1.000 cây hồng Bulgaria sẽ có mặt tại Lễ hội Hoa hồng 2018

Lễ hội Hoa hồng Bulgaria lần II tại Hà Nội

Lễ hội Hoa hồng Bulgaria lần II tại Hà Nội