Từ bán vé số dạo trở thành công chức

Từ bán vé số dạo trở thành công chức

Sóc Trăng: Chàng trai bán vé số trúng tuyển công chức

Sóc Trăng: Chàng trai bán vé số trúng tuyển công chức

Người đàn ông bán vé số trở thành công chức huyện

Người đàn ông bán vé số trở thành công chức huyện

Anh bán vé số đã trở thành công chức ở Sóc Trăng

Anh bán vé số đã trở thành công chức ở Sóc Trăng

'Ông chú' bán vé số dạo ở miền Tây thi đậu công chức: Giỏi tiếng Anh và Tin học

'Ông chú' bán vé số dạo ở miền Tây thi đậu công chức: Giỏi tiếng Anh và Tin học

Bán vé số nuôi ước mơ

Bán vé số nuôi ước mơ

Người đàn ông dân tộc bán vé số dạo hiện thực hóa giấc mơ công chức

Người đàn ông dân tộc bán vé số dạo hiện thực hóa giấc mơ công chức

Anh bán vé số nghèo với ước mơ trở thành công chức

Anh bán vé số nghèo với ước mơ trở thành công chức