Khoai lang quyết đi chính ngạch

Khoai lang quyết đi chính ngạch

Vĩnh Long là thủ phủ khoai lang vùng ĐBSCL, diện tích dao động khoảng 13.000ha. Nhãn hiệu tập thể 'Khoai...