Ngắm Siêu cây tại sân chơi 'triệu đô' Triển lãm Phúc Thọ - Hà Nội năm 2019

Ngắm Siêu cây tại sân chơi 'triệu đô' Triển lãm Phúc Thọ - Hà Nội năm 2019

Triển lãm Sinh Vật Cảnh huyện Phúc Thọ, Hà Nội lần thứ III diễn ra từ ngày 26/10 – 04/11/2019 tại Sân vận...