Khởi công xây dựng Trung tâm Sản phụ khoa – Bệnh viện Trung ương Huế 300 tỷ đồng

Khởi công xây dựng Trung tâm Sản phụ khoa – Bệnh viện Trung ương Huế 300 tỷ đồng

Bệnh viện Trung ương Huế đầu tư thêm 300 tỷ đồng, xây dựng Trung tâm Sản phụ khoa

Bệnh viện Trung ương Huế đầu tư thêm 300 tỷ đồng, xây dựng Trung tâm Sản phụ khoa

Khởi công Trung tâm Sản phụ khoa hiện đại tại Bệnh viện T.Ư Huế

Khởi công Trung tâm Sản phụ khoa hiện đại tại Bệnh viện T.Ư Huế

Bộ trưởng Y tế: Huế sẽ trở thành trung tâm y tế chuyên sâu

Bộ trưởng Y tế: Huế sẽ trở thành trung tâm y tế chuyên sâu

Phát triển Bệnh viện TW Huế xứng đáng là Trung tâm Y tế chuyên sâu

Phát triển Bệnh viện TW Huế xứng đáng là Trung tâm Y tế chuyên sâu

Khánh thành 'Khoa Ung thư Nhi và đơn vị ghép tế bào gốc'

Khánh thành 'Khoa Ung thư Nhi và đơn vị ghép tế bào gốc'

Người phụ nữ Nhật vận động xây dựng khoa điều trị ung thư nhi tại Huế

Người phụ nữ Nhật vận động xây dựng khoa điều trị ung thư nhi tại Huế