Sau giấc ngủ trưa, bỗng dưng bé 3 tuổi không thể đứng dậy và nói được

Sau giấc ngủ trưa, bỗng dưng bé 3 tuổi không thể đứng dậy và nói được

Sau khi ngủ trưa ở lớp, bé không đứng được, gọi hỏi không trả lời được nên gia đình đưa bé đi cấp cứu. Tại...