Cứu sống bệnh nhi bị thủng ruột do nhiễm ấu trùng giun tròn

Cứu sống bệnh nhi bị thủng ruột do nhiễm ấu trùng giun tròn

Bé trai 2 tuổi bị thủng 50 lỗ trong đoạn ruột dài 30cm vì nhiễm giun từ chó mèo

Bé trai 2 tuổi bị thủng 50 lỗ trong đoạn ruột dài 30cm vì nhiễm giun từ chó mèo

Bị 50 lỗ thủng trong ruột vì nhiễm ấu trùng giun tròn từ chó mèo

Bị 50 lỗ thủng trong ruột vì nhiễm ấu trùng giun tròn từ chó mèo

Bệnh viện Việt Đức cứu sống một bệnh nhân nhi nhiễm ấu trùng giun từ chó mèo

Bệnh viện Việt Đức cứu sống một bệnh nhân nhi nhiễm ấu trùng giun từ chó mèo

Bé trai 2 tuổi bị thủng ruột do nhiễm giun từ chó mèo

Bé trai 2 tuổi bị thủng ruột do nhiễm giun từ chó mèo

Bé trai thủng ruột do nhiễm giun tròn chó mèo không phát hiện kịp thời

Bé trai thủng ruột do nhiễm giun tròn chó mèo không phát hiện kịp thời

Nhiễm ấu trùng giun từ chó mèo, bé 2 tuổi bị đục thủng 50 lỗ trong ruột

Nhiễm ấu trùng giun từ chó mèo, bé 2 tuổi bị đục thủng 50 lỗ trong ruột

Bé 2 tuổi bị giun sán cắn thủng ruột 50 lỗ bởi một lý do không ngờ...

Bé 2 tuổi bị giun sán cắn thủng ruột 50 lỗ bởi một lý do không ngờ...

Bé trai bị thủng 50 lỗ ở ruột vì nhiễm ấu trùng giun từ chó mèo

Bé trai bị thủng 50 lỗ ở ruột vì nhiễm ấu trùng giun từ chó mèo

Cứu sống thành công bệnh nhi bị bệnh cảnh ấu trùng giun tròn từ chó mèo

Cứu sống thành công bệnh nhi bị bệnh cảnh ấu trùng giun tròn từ chó mèo