Bác sỹ Phạm Ngọc Thạch - nhà khoa học tiên phong phòng chống lao

Bác sỹ Phạm Ngọc Thạch - nhà khoa học tiên phong phòng chống lao

'Sốc' với clip bác sĩ 'đuổi' bệnh nhân về nhà

'Sốc' với clip bác sĩ 'đuổi' bệnh nhân về nhà

Bác sĩ 'đuổi' bệnh nhân ở Kiên Giang bị kỷ luật cảnh cáo

Bác sĩ 'đuổi' bệnh nhân ở Kiên Giang bị kỷ luật cảnh cáo

Đuổi bệnh nhân về nhà, bác sĩ bị điều chuyển công tác

Đuổi bệnh nhân về nhà, bác sĩ bị điều chuyển công tác

Bác sĩ đuổi bệnh nhân bị cấm không được điều trị

Bác sĩ đuổi bệnh nhân bị cấm không được điều trị

Bác sĩ 'đuổi' bệnh nhân về nhà bị kỷ luật cảnh cáo

Bác sĩ 'đuổi' bệnh nhân về nhà bị kỷ luật cảnh cáo

Cảnh cáo bác sĩ 'đuổi' bệnh nhân về nhà

Cảnh cáo bác sĩ 'đuổi' bệnh nhân về nhà

Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ bác sĩ 'đuổi' bệnh nhân về nhà

Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ bác sĩ 'đuổi' bệnh nhân về nhà

Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm vụ bác sĩ 'đuổi' bệnh nhân về nhà

Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm vụ bác sĩ 'đuổi' bệnh nhân về nhà

Bác sĩ 'đuổi' bệnh nhân về chờ chết: 'Vì tấm chân tình...'

Bác sĩ 'đuổi' bệnh nhân về chờ chết: 'Vì tấm chân tình...'

Bác sĩ nhập viện sau khi 'đuổi' bệnh nhân: Không bị bệnh

Bác sĩ nhập viện sau khi 'đuổi' bệnh nhân: Không bị bệnh

Đình chỉ công tác bác sĩ phát ngôn thiếu chuẩn mực ở Kiên Giang

Đình chỉ công tác bác sĩ phát ngôn thiếu chuẩn mực ở Kiên Giang

Bác sĩ nhập viện sau khi 'đuổi' bệnh nhân về chờ chết

Bác sĩ nhập viện sau khi 'đuổi' bệnh nhân về chờ chết

Kiên Giang: Tạm đình công tác bác sĩ đuổi bệnh nhân về nhà

Kiên Giang: Tạm đình công tác bác sĩ đuổi bệnh nhân về nhà

'Sốc' với clip bác sĩ 'đuổi' bệnh nhân về nhà

'Sốc' với clip bác sĩ 'đuổi' bệnh nhân về nhà